Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en rig natur med flere vilde fisk. Læs mere om vores arbejde her.

Vandløb og ådale

Velfungerende vandløb er grundlaget for en lang række fiskearter, hvoraf flere er højt værdsatte af de danske sportsfiskere. Derfor arbejder vi for sunde og rene vandløb samt frie ådale.

Læs mere

Søer

De danske søer besidder en unik bestand af vigtige sportsfisk i form af bl.a. gedde, aborre og sandart. Derfor arbejder vi for rene søer uden redskabsfiskeri.

Læs mere

Kyst og fjord

Det danske kystfiskeri er helt unikt. Derfor passer vi på vores kyster og fjorde.

Læs mere

Havet

De danske have byder på et varieret fiskeri efter en lang række spændende og ikke mindst spiseegnede fisk. Men havet er mange steder presset af overfiskeri, råstofindvinding og forurening. Derfor kæmper vi for at beskytte de danske have.

Læs mere

Indflydelse

Høringssvar og klager

Høringssvar, klager og andre henvendelser til myndigheder og politikere er én af grundstenene i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for en rigere natur, flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri.

Følg med i vores arbejde

Sportsfiskeren Indblik

Indblik

Indblik er en ny sektion i Sportsfiskeren, der blev lanceret med den første udgivelse i 2019. Her får du netop indblik i forbundets politiske arbejde, i natur-, miljø- og fiskeripolitiske emner samt nyt fra vores medlemsforeninger.

Læs Indblik her

Magasinet Miljø- & Vandpleje

Miljø- & Vandpleje

Miljø- & Vandpleje er Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin med fokus på fisk, vand og natur. Magasinet udkommer elektronisk en til to gange årligt. Klik på de forskellige udgivelser herunder, og få dem vist i magasinfremviseren.

Læs Miljø- & Vandpleje her
Fisk