Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en rig natur med flere vilde fisk.

Læs mere om vores arbejde her.

Vi fører kampagner i kampen for en rig natur med flere vilde fisk

Her kan du få et overblik over de kampanger, Danmarks Sportsfiskerforbund fører og har ført. Med kampagnerne griber vi fat på aktuelle problemstillinger, som udfordrer vandmiljø, fisk og fiskeri.

Se vores kampagner

Positionspapirer

Forbundets holdning

Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse arbejder løbende med at styrke og udvikle forbundets strategi på en række kernesager. For hver enkelt kernesag udarbejder bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet positionspapirer, der beskriver forbundets holdning til et givent emne.

Find dem her

Sportsfiskeren Indblik

Indblik

Indblik er en ny sektion i Sportsfiskeren, der blev lanceret med den første udgivelse i 2019. Her får du netop indblik i forbundets politiske arbejde, i natur-, miljø- og fiskeripolitiske emner samt nyt fra vores medlemsforeninger.

Læs Indblik her

Indflydelse

Høringssvar og klager

Høringssvar, klager og andre henvendelser til myndigheder og politikere er én af grundstenene i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for en rigere natur, flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri.

Høringssvar og klager
Fisk