Fiskeriet i søerne dyrkes af mange lystfiskere over alt i landet. Tilførsel af næringssalte har forrykket balancen i mange søer, der i dag fremstår uklare med stor algeproduktion og fiskebestande, der ligger langt fra deres potentiale. Læs mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds politik for søfiskeri her.

Fisk