Danmarks Sportsfiskerforbund er hovedorganisation for lyst- og sportsfiskere i Danmark. Vi repræsenterer 116 sportsfiskerforeninger og 18.800 medlemmer.

Danmarks Sportsfiskerforbund er den eneste landsdækkende interesseorganisation, der er talerør for lystfiskere og lystfiskerforeninger i hele Danmark.

Mottoet "Værn vore vande" har været den gennemgående tråd i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde, siden Dansk Sportsfiskerforening, der var forløberen til Forbundet, blev stiftet i 1926. Vi repræsenterer stadig alle dem, der oplever, hvordan naturen under vandoverfladen egentlig har det.

Foreninger og frivillige
Vi arbejder sammen med vores store netværk af frivillige ildsjæle og foreninger for at gøre lystfiskeriet til en spændende og meningsfuld fritidsinteresse og for at forbedre og beskytte vores vilde, unikke fiskebestande og den vandnære natur. Netop dette store frivillige engagement er vores største styrke. Hvert år bruger vores medlemsforeninger mere end 60.000 frivillige timer på at udlægge gydegrus, udplante vandplanter og varetage fiskepleje samt at forbedre mulighederne for at dyrke lystfiskeri.

Med stor gennemslagskraft og faglig ekspertise påvirker vi reguleringen af fiskeriet og naturforvaltningen af vandløb, søer, fjorde og hav. På den måde bidrager vi til at skabe grundlag for flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri i en mere mangfoldig natur.

Vi samler danske lystfiskere om at skabe et enestående lystfiskeri i Danmark – sammen er vi stærkere.

Medlemsdemokrati
Medlemmerne er med til at bestemme retningen for Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde. Forbundsbestyrelsen er Forbundets politiske ledelse, som vælges hvert andet år på Kongressen af repræsentanter fra sportsfiskerforeningerne og de individuelle medlemmer.

Fisk