Forenings- medlem

  • Få adgang til foreningens fiskevand
  • Støt en lokal forening
  • Attraktive medlemsfordele
Se mere

Direkte medlem

  • Kurser og arrangementer
  • Magasinet Sportsfiskeren
  • Attraktive medlemsfordele
Bliv direkte medlem

Støt

  • Bak op om vores arbejde for et bedre vandmiljø
  • Rent vand og flere vilde fisk
  • Støt med valgfrit beløb på minimum 100 kr.
Se mere

Vi samler danske lystfiskere om at skabe et enestående lystfiskeri i Danmark – sammen er vi stærkere.

Fisk