Dyre- og planteliv i de kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Men det vil Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra VELUX FONDEN og en række organisationer lave om på med projektet Kysthjælper, der skal engagere frivillige i at give havet en hjælpende hånd til gavn for fisk, dyr og planter.

Erik Haar

Erik Haar Nielsen

Biolog og projektleder på Kysthjælper

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

 

Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer.

 

Projektet kører fra 2021 til 2025.

 

Projektet har landsdækkende perspektiver, men vil blive lokalt forankret med fire pilotprojekter i Limfjorden, Århus Bugten, Horsens Fjord og ved Assens.

 

Biolog Erik Haar Nielsen er ansat som projektleder med støtte fra biolog Kaare Manniche Ebert. Faglig rådgiver er biolog Torben Ankjærø.

 

Projektet bistås af to følgegrupper:

 

Faglig støttegruppe: Aarhus Universitet, DTU Aqua, Syddansk Universitet, Rambøll, COWI, Als Stenrev, Naturpark Lillebælt, Limfjordsrådet, Sund Vejle Fjord (Vejle kommune), Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Assens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

 

NGO-støttegruppe: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Amatørfiskerforening, Danmarks Sportsdykkerforbund, Limfjordsmuseet, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Dansk Fritidsfiskerforbund.

 

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

 

 

 

En del af FN's Verdensmål

Verdensmål 14: Livet i havet

- Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Engang fik man som regel en torsk eller to på krogen, når man kastede snøren i vandet fra strandkanten. Det vrimlede med skrubber og rødspætter på det lave kystnære vand. Og muslinger, ålegræs og blæretang gjorde de danske fjorde og kyster til et paradis med et væld af liv.

Desværre har situationen ændret sig. Havet lider. Det gisper efter vejret på grund af forurening og iltsvind, og mange steder er fisk, dyr og planter væk, da deres levesteder med tiden er forsvundet.

Men nu vil Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med en række grønne organisationer og universiteter, og med støtte fra VELUX FONDEN, give havet en hjælpende hånd med projektet ”Kysthjælper”.

– Vi vil med Projekt Kysthjælper forsøge at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder. Vi ved, at der findes mange frivillige kræfter rundt om i landet, der brænder for at gøre en forskel for naturen, også naturen under vandet, men der mangler bare de rigtige muligheder. Det laver vi nu om på, så vi i fællesskab kan få skabt et bedre kystnært havmiljø, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Målet er, at vi på længere sigt får skabt de bedst mulige rammer for den marine naturgenopretning, drevet af frivillige, med fokus på udplantning af ålegræs og udlægning af mindre stenrev og muslingebanker, siger han.

Læs projektbeskrivelse af "Kysthjælper - vi giver havet en hånd" her.

 

Tilmeld dig Kysthjælpers nyhedsbrev

Vil du holde dig opdateret om projekt Kysthjælper - så tilmeld dig vores nyhedsbrev her, hvor der løbende vil komme seneste nyt om projektet.

* Påkrævet