De danske have byder på et varieret fiskeri efter en lang række spændende og ikke mindst spiseegnede fisk. Men havet er mange steder presset af overfiskeri, råstofindvinding og forurening. Derfor kæmper vi for at beskytte de danske have.

 

Læs vores positionspapir om kyst og hav her - eller bliv klogere nedenfor.

Fiskeriforvaltning i havet

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker en mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet i havet. Det indebærer blandt andet, at trawlfiskeri bør udfases og fremtidige reguleringer skal baseres på bedre viden og med inddragelse af lystfiskeriets veldokumenterede økonomiske værdi.

Læs mere

Tilgængelighed i havnene

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for bedre adgang og flere faciliteter i havnene.

Læs mere

Habitatrestaurering

Danmark er omgivet af hav på alle sider, der oprindeligt har huset store fiskebestande. Især et for stort næringsindhold i vandet – men også opfiskning af sten og brugen af bundtrawlende fiskeredskaber – har medført, at havmiljøet i dag er langt fra optimalt.

Læs mere

Havbrug

De indre danske farvande er hårdt belastet af næringsstoffer. Det er derfor helt uholdbart at etablere flere storforurenende fiskefarme herhjemme. Havbrugene har en negativ påvirkning af havmiljøet, og kan også have en negativ påvirkning på bestandene af vilde havørred og laks.

Læs mere

Råstofindvinding

Råstofindvinding kan lokalt have store negative konsekvenser for fiskebestandene. Derfor skal der tages større hensyn til fisk og havmiljø ved sandsugning og lignende.

Læs mere
Fisk