Hvorfor går laksen tilbage: DSF indgår i tværnational task force

DSF8146 Foto: Andreas Findling-Rottem.

Flere steder i Nordeuropa er opgangen af atlantiske laks gået kraftigt tilbage de seneste par år. Det er stadig uvist præcis, hvad årsagen er. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med nationale sportsfiskerforbund fra England, Norge, Sverige, Finland og Tyskland dannet en task force, der skal undersøge og forsøge at vende tilbagegangen.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

BLIV EN DEL AF VORES FÆLLESSKAB - SAMMEN SKABER VI ET BEDRE LYSTFISKERI

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en rig natur med flere vilde fisk. Hver dag kæmper vi for at skabe de optimale betingelser for at dyrke lystfiskeri i Danmark.

 

Vi har brug for din støtte.

 

BLIV MEDLEM HER

I flere danske lakseåer er årets kvoter for storlaks lukket til trods for, at kvoterne ikke er fisket op. I Norge er hele 33 lakseelve pt lukket for fiskeri. Og i Sverige berettes der igen om meget svag opgang i mange vandløbssystemer. Der tegner sig altså en trist og yderst bekymrende tendens for atlanterhavslaksen.

- På grund af de meget bekymrende meldinger fra åer og elve i hele Nordeuropa, har vi nu besluttet at danne en task force, som har til formål at holde hinanden underrettet om laksens situation i de respektive lande og formidle viden om mulige forklaringer på eventuel tilbagegang, forklarer Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Task forcen har i juli, med udgangspunkt i data fra England, drøftet, om det er muligt at få undersøgt omfanget af bifangst af postsmolt (red., betegnelse for laks, der har sit første leveår i saltvand) i det nordatlantiske fiskeri efter industrifisk. 

- Et ændret industrifiskeri i området mellem Norge og Island, hvor postsmoltene opholder sig nogle måneder, kan være en mulig del af forklaringen på, at laksen tilsyneladende er i tilbagegang i hele dens udbredelsesområde. Det er stadig meget uvist, hvorvidt det kan være en forklaring, men medlemmerne i taskforcen er enige om, at det er nødvendigt at undersøge nærmere, siger Kaare Manniche Ebert. 

Netop nu kører DTU Aqua et projekt, hvor de undersøger bifangst af konsumfisk i industrifiskeriet. I den forbindelse har DTU udtrykt interesse i at indgå i et samarbejde om undersøgelser af en mulig bifangst af laks. 

- Når vi igen mødes til august, vil vi drøfte de konkrete detaljer om et muligt samarbejdsprojekt. Med den brede opbakning fra både England, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Danmark, er der en mulighed for, at det kan lykkes, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter: 

- Det er i øvrigt vigtigt, at vi fortsat arbejder videre med flere af de lokale presfaktorer, som vi allerede ved har kraftig negativ påvirkning af laksebestandene. Det gælder fx skarver herhjemme, og lakseopdræt og lakselus i Norge, slutter Kaare Manniche Ebert.

Fisk