Magasinet Sportsfiskeren

Sportsfiskeren er Danmarks vigtigste fiskemagasin, som udkommer fire gange årligt. Alle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund får bladet direkte med posten og kan desuden læse bladet online.

Læs magasinet online

Sportsfiskeren Indblik

Indblik er en ny sektion i Sportsfiskeren, der blev lanceret med den første udgivelse i 2019. Her får du netop indblik i forbundets politiske arbejde, i natur-, miljø- og fiskeripolitiske emner samt nyt fra vores medlemsforeninger.

Læs Indblik her

Positionspapirer

Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse arbejder løbende med at styrke og udvikle forbundets strategi på en række kernesager. For hver enkelt kernesag udarbejder bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet positionspapirer, der beskriver forbundets holdning til et givent emne.

Find dem her

Magasinet Miljø- og Vandpleje

Miljø- & Vandpleje var Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin med fokus på fisk, vand og natur. Magasinet udkom elektronisk en til to gange årligt frem til 2019, hvor indholdet blev erstattet af den faste sektion Indblik i magasinet Sportsfiskeren.

Læs magasinet her

Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2020-2025

Vores strategi for 2020-2025 skal være med til at skabe forandring og nyudvikling i det danske lyst- og sportsfiskeri og i vores egen organisation, så vi fortsat fremstår som en relevant og dynamisk aktør i et samfund i hastig udvikling. Derfor rummer strategien en række ambitiøse målsætninger.

Læs vores strategi

Lystfiskeri – meget mere end at fange fisk

Formidlingstilbuddet Bliv NaturligVis udgiver undervisnings- og læringsmaterialet ”Lystfiskeri – meget mere end at fange fisk”. Udgivelsen sammenfatter viden om lystfiskeri og lærerige aktiviteter, og giver et unikt springbræt ind i lystfiskeriets forunderlige verden.

Læs magasinet online

Danske laks og havørreder

Hæftet om danske laks og havørreder er et praktisk opslagsværk, som klæder dig på til at fiske laks og havørred i Danmark. Hvordan ser fiskene ud, og hvorfor og hvordan passer vi på dem? Det og meget mere får du svar på i hæftet, der findes på dansk, tysk og engelsk.

Læs hæftet her

Danmarks Sportsfiskerforbunds beretning 2020

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder kongres hvert andet år, og forud for kongressen udgiver vi en beretning. Kongresberetningen 2020 beskriver vores indsats fra foråret 2018 til foråret 2020.

Læs beretningen her

Udvikling af lystfiskeriet i havnene – Udfordringer, potentialer, anbefalinger og strategi

Sammen med Fishing Zealand har Danmarks Sportsfiskerforbund udgivet dette notat, som foreslår konkrete indsatser for et bedre lystfiskeri i de danske havne. Notatet skal inspirere både politikere og de enkelte havne til at forbedre mulighederne for havnefiskeri.

Læs notatet her

Vejledninger til handicapegnede fiskepladser

Disse 4 vejledninger er lavet til jer, som ønsker at etablere en fiskeplads for gangbesværede og handicappede lystfiskere. Vejledningerne indeholder de anbefalinger, vi som minimum vurderer, skal opfyldes, for at det er en god og forsvarlig fiskeplads ved sø og vandløb, å, kyst og put and take.

Find dem her

Forbundsbestyrelsens dokumenter

Du har mulighed for at læse forbundsbestyrelsens mødereferater samt budgetter og regnskaber fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Find dokumenterne her
Fisk