Magasinet Sportsfiskeren

Sportsfiskeren er Danmarks vigtigste fiskemagasin, som udkommer fire gange årligt. Alle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund får bladet direkte med posten og kan desuden læse bladet online.

Læs magasinet online

Sportsfiskeren Indblik

Indblik er en ny sektion i Sportsfiskeren, der blev lanceret med den første udgivelse i 2019. Her får du netop indblik i forbundets politiske arbejde, i natur-, miljø- og fiskeripolitiske emner samt nyt fra vores medlemsforeninger.

Læs Indblik her

Magasinet Miljø- og Vandpleje

Miljø- & Vandpleje er Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin med fokus på fisk, vand og natur. Magasinet udkom elektronisk en til to gange årligt frem til 2019, hvor indholdet blev erstattet af den faste sektion Indblik i magasinet Sportsfiskeren.

Læs magasinet her

Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2020-2025

Vores strategi for 2020-2025 skal være med til at skabe forandring og nyudvikling i det danske lyst- og sportsfiskeri og i vores egen organisation, så vi fortsat fremstår som en relevant og dynamisk aktør i et samfund i hastig udvikling.

Derfor rummer strategien en række ambitiøse målsætninger.

Læs vores strategi

Danske laks og havørreder

Hæftet om danske laks og havørreder er et praktisk opslagsværk, som klæder dig på til at fiske laks og havørred i Danmark.

Hvordan ser fiskene ud, og hvorfor og hvordan passer vi på dem? Det og meget mere får du svar på i hæftet, der findes på dansk, tysk og engelsk.

Læs hæftet her

Danmarks Sportsfiskerforbunds beretning 2020

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder kongres hvert andet år, og forud for kongressen udgiver vi en beretning. Kongresberetningen 2020 beskriver vores indsats fra foråret 2018 til foråret 2020.

Læs beretningen her

Udvikling af lystfiskeriet i havnene – Udfordringer, potentialer, anbefalinger og strategi

Sammen med Fishing Zealand har Danmarks Sportsfiskerforbund udgivet dette notat, som foreslår konkrete indsatser for et bedre lystfiskeri i de danske havne. Notatet skal inspirere både politikere og de enkelte havne til at forbedre mulighederne for havnefiskeri.

Læs notatet her

Flyers til medlemshvervning

Her kan du downloade en flyer til hvervning af foreningsmedlemmer, direkte medlemmer, støttemedlemmer og medlemsforeninger.

Se alle flyers her

Forbundsbestyrelsens dokumenter

Du har mulighed for at læse forbundsbestyrelsens mødereferater samt budgetter og regnskaber fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Find dokumenterne her
Fisk