Planer for fiskepleje: Her skal der laves undersøgelser i efteråret 2024

IMG 2825 Sæby Å er blandt de vandløb, der skal undersøges i 2024 med henblik på revision af Planen for fiskepleje.

Med 9-10 års mellemrum bliver fiskebestandene i vandløbene undersøgt af DTU Aqua, og på baggrund af resultatet revideres planerne for fiskepleje i de enkelte vandløb. Det har betydning for både udsætninger og vandplejeindsatser i den efterfølgende periode. Her kan du se, hvor DTU Aquas biologer i samarbejde med lokale foreningsfolk laver bestandsundersøgelser i efteråret 2024.

Alle vandløb i Danmark har en Plan for fiskepleje. Her gennemgås forholdene i vandløbet og på baggrund heraf angives det, om der skal udsættes fisk i vandløbet eller i mundingen, og i givet fald hvor mange fisk det handler om. Planerne indeholder også forslag til forbedringer, der kan laves for at fremme den naturlige reproduktion.

Revision hvert 9-10 år
Planerne revideres hvert 9-10 år, og hvert år udtages en række vandløb, der står for tur. Revisionen sker på baggrund af elfiskeundersøgelser i vandløbene, så man kender den aktuelle fiskebestand og kan sammenligne med tidligere undersøgelser. Undersøgelserne foretages i august og september, og i foråret inden bliver der ikke sat ørredyngel ud i de pågældende vandløb. Derved sikrer man, at det er fisk fra naturlig gydning, man fanger ved undersøgelserne. Der bliver dog foretaget de normale mundingsudsætninger af smolt, da fiskene herfra søger ud i havet lige efter udsætningen.

Undersøgelser i august-september 2024
Her kan du se, hvor biologerne skal i gang med undersøgelserne i år:

– Kongeåen

– Sæby Å

– Liver Å

– Vidå

– Flynder Å

– Hover Å

– Mindre vandsystemer mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

– Mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Å

– Mindre vandsystemer mellem Varde Å og Vidå

Elfiskeundersøgelserne foretages af biologer fra DTU Aqua, men med praktisk hjælp fra lokale foreningsfolk. Når resultaterne foreligger, udarbejder biologerne en ny revideret Plan for fiskepleje, der udgives midt i 2025.

Du kan finde alle Planer for fiskepleje her.