Stor tilbagegang for ferskvandsfiskene

Shutterstock 601450229 Ålen er blandt de migrerende fisk, der har været ramt af stor tilbagegang. Foto: ShutterStock/Rostislav Stefanek.

En ny international rapport udarbejdet af WWF Verdensnaturfonden viser, at antallet af migrerende ferskvandsfisk er faldet med 81 % på verdensplan. Det skyldes ikke mindst spærringer i vandløbene, hvilket også er et stort problem ved flere af de største danske vandløb.

En ny rapport udarbejdet af WWF viser, at det på verdensplan står skidt til for de migrerende ferskvandsfisk. Over fem årtier er der sket en samlet reduktion på 81 %. I Sydamerika er tallet helt oppe på 91 %, mens det i Europa er 75 %.

Menneskeskabte problemer
Migrerende ferskvandsfisk er arter som ål (ål er reelt en saltvandsfisk, der dog i denne sammenhæng regnes med til gruppen af ferskvandsfisk, red.), laks og ørred, der vandrer i forbindelse med deres gydning, og derfor reduceres i antal, når menneskeskabte forhindringer som dæmninger i vandløb forhindrer deres vandremuligheder. Hertil kommer de problemer, der kan tilskrives overfiskning, forurening og klimaforandringer.

– Det er meget bekymrende, at vores fisk i ferskvand er så pressede, og det er ene og alene os mennesker, der bærer ansvaret. Tilbagegangen går hurtigere og hurtigere, og vi ser det mest markante fald i bestandene inden for det seneste årti, siger Jacob Fjalland, miljøfaglig direktør i WWF Verdensnaturfonden.

Living Planet Index
Den nye rapport ”Living Planet Index” fra Verdensnaturfonden indeholder undersøgelser af i alt 284 arter af migrerende ferskvandsfisk fordelt på mere end 1800 bestande. Undersøgelserne strækker sig fra 1970 frem til i dag.

 

Du finder hele rapporten her.

Danmarks Sportsfiskerforbund deler bekymringen
Problemerne omkring spærringer i vandløbene har længe stået højt på Danmarks Sportsfiskerforbund dagsorden, og her mener forbundet, at der er behov for forbedringer.

– Vi hilser rapporten fra WWF velkommen. Det er vigtigt at få sat tal på situationen, så alle kan få øjnene op for det, der sker med livet under overfladen. Nedgangen i bestandene af vandrefisk har været historien om den usynlige død, mens en række andre mere synlige miljøproblemer har fået fuldt fokus, udtaler biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert og fortsætter:
 
– To af vore største vandløbssystemer Storå og Gudenåen er skræmmende eksempler på den store negative påvirkning, som spærringer har på vandrefiskene. Opstrøms spærringerne ved Holstebro og Tange er bestandene af arter som havlampret, havørred, helt, stavsild og laks stort set ikke eksisterende. Og selv om vi i Danmark generelt har været gode til at skabe passage i åerne, så er det stærkt kritisabelt og helt uforståeligt, at der i Danmarks længste og næstlængste vandløb stadig ikke er fundet biologiske holdbare løsninger, som sikrer, at åens oprindelige beboere – fiskene – har adgang til andet end en brøkdel af systemet.