Rakkeby Å får sine slyngninger tilbage

20240520 194506 Den regulerede Rakkeby Å får sine slyngninger tilbage som en del af vandområde-projektet.

Onsdag den 22. maj 2024 går gravemaskinerne i gang ved Rakkeby Å i den øvre del af Liver Å-systemet. Her vil åen blive genslynget og få nye gydeområder efter et eksemplarisk samarbejde mellem lystfiskerforening, lodsejer og kommune.

Alt er nu klart til, at det hidtil mest ambitiøse vandområdeprojekt i Liver Å-systemet kan indledes. Det handler om et projekt i Rakkeby Å opstrøms sammenløbet med Liver Å. Som så mange andre vandløb er åen her tidligere blevet reguleret, men det er nu planen, at den skal have en del af sine oprindelige slyngninger tilbage.

 

Øverste kort viser, hvor der planlagt nye slyngninger. Det nederste kort viser det oprindelige åløb inden reguleringen.

Foreningen tog initiativet
Projektet er kommet til verden på initiativ fra Liver Å Lystfiskerforening efter dialog med lodsejeren på strækningen.

– Tilbage i foråret 2021 gik vi i dialog med lodsejer Daniel Overgaard om at genslynge den del af åen, som han er lodsejer til, og da Daniel ejer jorden på begge sider, var det ikke nødvendigt at involvere andre lodsejere. Sidenhen fik vi Anders Lund fra vores bestyrelse til at tegne hele projektet med alle de gamle sving, samt inkludere syv gydepladser og et sandfang, fortæller Michael Ejstrup Nielsen, der er næstformand og vandplejeansvarlig i Liver Å Lystfiskerforening.

Kommunen var med på planen
Næste trin var at få involveret Hjørring Kommune, som heldigvis var velvillig indstillet.

– Kommunen syntes, at projektet var så spændende, at de gerne ville se, om de kunne realisere det som et vandplansprojekt. Det gik igennem den politiske behandling og igennem høringer, pengene er blevet frigivet fra staten, så nu sker det så endelig, siger en glad Michael Ejstrup Nielsen.

Slyngninger, gydeområder og sandfang
Den strækning, der er omfattet af projektet, er godt 1200 meter lang, men med de nye slyngninger bliver det til godt 1600 meter vandløb med masser af variation. Vandløbet bliver hævet op i terræn, hvilket vil bidraget til biodiversiteten i engområdet og desuden binde en masse CO2 i engen. På strækningen vil der ud over de nye slyngninger blive etableret syv store gydeområder og et nyt sandfang.

– Det er planen, at overskudsjord fra projektet senere skal anvendes til anlæg af en let sti langs vandløbet, så borgere kan komme ud i naturen og se dyrelivet – forhåbentlig blandt andet gydende bæk- og havørreder i november/december. Vi sender en tak til alle, der har deltaget i projektet – ikke mindst lodsejer Daniel Overgaard, der har været positiv og klar på projektet fra dag ét, slutter Michael Ejstrup Nielsen.