Esrum Ålaug er nu en del af forbundet

IMG 2660 Ålaugets arbejde har gennem mange år været grundlaget for ørredudsætningerne ved den sjællandske nordkyst og ved Øresundskysten.

På Esrum Ålaugs generalforsamling i maj blev det enstemmigt besluttet, at ålauget fremover skal være medlemsforening i Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundsformand Torben Kaas hilser ålauget velkommen ombord.

Esrum Ålaug har gennem mange år arbejdet med fiske- og vandplejearbejde ved Esrum Å i Nordsjælland. Det er et projekt, som mange har støttet med frivilligt arbejde, og samtidig gav medlemskabet adgang til Fiskeringens faciliteter.

Efter en proces, der har varet et års tid, har ålauget nu besluttet, at tiden er inde til at blive medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og på den seneste generalforsamling blev forslaget om indmeldelse enstemmigt vedtaget.

Ønsker at bakke op om arbejdet
Jens Vonger-Lauesen, der er formand for Esrum Ålaug, fortæller om, hvilke overvejelser, der gik forud for beslutningen.

– Det handler først og fremmest om, at vi gerne vil bakke op om det fantastiske arbejde, som forbundet udfører. Forbundet er blevet meget synligt som en grøn organisation, der sætter sit præg på dagsordenen. To gode informationsmøder med forbundsformand Torben Kaas var helt sikkert også med til at sikre enstemmig opbakning, siger Jens Vonger-Lauesen og fortsætter:

– Nogle har selvfølgelig spurgt, hvad vi ville få for pengene, og hvordan vi får økonomien til at hænge sammen, men vi skal først op på fuldt forbundskontingent i 2026, og desuden kommer vi til at hente indtægter ad andre kanaler end lige medlemskontingentet.

Stadig fokus på fiske- og vandplejearbejdet
Sidste år valgte Esrum Ålaug at opgive driften af det lille klækkeri ved Esrum Møllegård. Der bliver stadig elfisket moderfisk om efteråret, men nu bliver æggene kørt til Fyns Laksefisk, og herfra vender de så tilbage som udsætningsklare smolt, der udsættes ved flere nordsjællandske vandløb.

– Jeg er sikker på, at vi har en stabil medlemsbase, der fortsat vil bakke op om vores arbejde ved vandløbet, og samtidig giver medlemskabet jo stadigvæk adgang til Fiskeringens gode faciliteter, slutter Jens Vonger-Lauesen.

Forbundsformanden hilser ålauget velkommen
Undervejs i processen har forbundsformand Torben Kaas besøgt Esrum Ålaug i to omgange, senest lige inden generalforsamlingen. Han er ikke overraskende glad for beslutningen om at foreningen bliver en del af forbundet.

– Jeg var på besøg på en del af generalforsamlingen og talte om vores arbejde i Danmarks Sportsfiskerforbund og havde en god samtale med medlemmerne om, hvordan vi sammen styrker lystfiskeriet endnu mere. Tak til formand Jens Vonger-Lauesen og bestyrelsen for at række ud i vinter og indlede dialogen med os i forbundet om en vej ind, udtaler Torben Kaas.