Planer for fiskepleje: Her skal der laves undersøgelser i efteråret 2023

IMG 2064 Planerne for fiskepleje fastsætter, hvor mange ørreder der må udsættes i de enkelte vandløb.

Fiskebestandene i vandløbene undersøges med 9-10 års mellemrum, og på baggrund af resultatet revideres planerne for fiskepleje i de enkelte vandløb. Det har betydning for både udsætninger og vandplejeindsatser i den efterfølgende periode. Her kan du se, hvor DTU Aquas biologer i samarbejde med lokale foreningsfolk laver bestandsundersøgelser i efteråret 2023.

Alle vandløb i Danmark har en Plan for fiskepleje. Her gennemgås forholdene i vandløbet, og på baggrund heraf angives det, om der skal udsættes fisk i vandløbet eller i mundingen, og i givet fald hvor mange fisk det handler om. Planerne indeholder også forslag til forbedringer, der kan laves for at fremme den naturlige reproduktion af fisk.

Revision hvert 9-10 år
Planerne revideres hvert 9-10 år, og hvert år udtages en række vandløb, der står for tur. Revisionen sker på baggrund af elfiskeundersøgelser i vandløbene, så man kender den aktuelle fiskebestand og kan sammenligne med tidligere undersøgelser. Undersøgelserne bliver lavet i starten af efteråret, og i foråret inden bliver der ikke sat ørredyngel ud i de pågældende vandløb. Derved sikrer man, at det er fisk fra naturlig gydning, man fanger ved undersøgelserne. Der bliver dog foretaget de normale mundingsudsætninger af smolt, da fiskene herfra søger ud i havet lige efter udsætningen.

Undersøgelser i efteråret 2023
Her kan du se, hvor biologerne skal i gang med undersøgelserne i det kommende efterår:

– Simested Å

– Sneum Å

– Vejle Å

– Vandløb til Køge Bugt (Tryggevælde Å, Køge Å mfl.)

– Vandløb til Isefjord (Tuse Å, Elverdamsåen, Ejby Å mfl.)

– Vandløb til Roskilde Fjord (Langvad Å, Hove Å, Græse Å, Havelse Å mfl.)

– Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund (Esrum Å, Nive Å mfl.)

Elfiskeundersøgelserne bliver lavet af biologer fra DTU Aqua, men med praktisk hjælp fra lokale foreningsfolk. Når resultaterne foreligger, udarbejder biologerne en ny revideret Plan for fiskepleje, der udgives midt i 2024.

Du kan finde alle Planer for fiskepleje her.