Hop i Havet med Kysthjælper den 26. juni

Thumbnail Kysthjælper Horsensfjord 2 Foto: Niels Vestergaard.

Alle er indbudt til at hoppe i Horsens Fjord sammen med Danmarks Naturfredningsforening Horsens og projekt Kysthjælper som afslutning på 10 dages udplantning af ålegræs i fjorden.

Deltag i Hop i Havet i Horsens Fjord den 26. juni, og vær med til at fejre vores fælles hav i selskab med lokale naturfredningsfolk og frivillige ’kysthjælpere’. Ved Horsens Fjord markerer den landsdækkende begivenhed Hop i Havet, at projekt Kysthjælper denne dag afslutter udplantningen af godt 6.000 ålegræsskud i fjorden.

Kysthjælper er et naturforbedringsprojekt, og målet er at få de bølgende ålegræsenge til igen at brede sig i Horsens Fjord og skabe levesteder for fisk og smådyr på havbunden.

Kl. 11 går vi sammen i vandet med hver et ålegræsskud i hånden. Det planter vi i havbunden monteret på et søm. Alle kan være med til Hop i Havet og til at sende budskabet om, at vi ønsker en bedre beskyttelse af vores dejlige Horsens Fjord.

Ålegræs Og Fisk Fotograf Gearløs
Ålegræsset er med til at beskytte fiskeyngel mod havets rovdyr. Foto: Gearløs.

Om Hop i Havet

Hop i havet er en landsdækkende event, hvor havglade borgere overalt langs de danske kyster på samme dag hopper i vandet. Det gør de for at fejre vores danske hav og for at kræve en bedre beskyttelse af det. Ved omkring 50 lokale Hop i Havet-arrangementer vil der blive sat fokus på havbeskyttelse og naturgenopretning både lokalt og nationalt.

Om Kysthjælper

Projekt Kysthjælper undersøger, hvordan frivillige kan være med til at skabe bedre levesteder for fisk, dyr og planter i kystnære havområder til gavn for biodiversiteten. Projektet er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og støttet af VELUX FONDEN.
Kysthjælper varer frem til 2025 og er forankret med lokale projekter i Horsens, Assens, Århus Bugten og Limfjorden.

En del af FN's Verdensmål


Verdensmål 14: Livet i havet

- Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Vidunderlige ålegræs
Størstedelen af ålegræsset er forsvundet fra de danske kystområder i løbet af de seneste 100 år. Men ålegræsset løser mange vigtige opgaver i havet, og derfor arbejder Kysthjælper og andre gode projekter med at udplante ålegræs på havbunden.

Ålegræs er levested for fiskeyngel, krebsdyr og snegle, som søger skjul mellem de grønne planter på bunden. Allerede få år efter udplantning af ålegræs ser man en større variation af arter i området. Biodiversiteten stiger. Ålegræsengene er desuden en del af løsningen på både miljø- og klimaproblemer, da ålegræsset kan binde forurenende næringsstoffer og lagre CO2.

Ved Hop i Havet den 26. juni har du mulighed for at få et indblik i, hvordan en ålegræsudplantning foregår.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Sted: Stranden nord for Øster Bisholtvej nr. 17, 8700 Horsens

Arrangør: Kysthjælper og DN Horsens
Tilmelding ikke nødvendig.

Tidspunkt: 26. juni 2022 kl. 10:00-12:00 (vi hopper i havet sammen kl. 11)