Kysthjælper er med til at løfte landsdækkende ålegræsinitiativ

Ålegræs Og Småfisk @Sune Riis Sørensen Kopi Foto: Sune Riis Sørensen.

Et nyt projekt fra Tænketanken Hav engagerer frivillige over hele landet i udplantning af ålegræs. Kysthjælper bidrager med uddannelse af frivillige og organisering af to store udplantninger i Horsens og Assens.

Superplanten ålegræs

• Ålegræs er en blomsterplante, der gror på havbunden. Det er den mest almindelige plante i de danske fjorde og langs mange af vores kyster.

• Ålegræs har i årtier været i kraftig tilbagegang. Det anslås, at der er en tredjedel ålegræs tilbage i Danmark sammenlignet med for godt hundrede år siden.

• Tilbagegangen skyldes forurening med næringsstoffer (eutrofiering), fiskeri med bundslæbende redskaber, havopvarmning og anlægsprojekter langs kysten, som tildækker ålegræsbede. Derfor kan udplantning af ålegræs heller ikke stå alene, men skal suppleres af initiativer, der reducerer presfaktorerne på havmiljøet.

• Ålegræs har en lang række positive effekter og økosystemtjenester. Ålegræsenge øger biodiversitet og er et vigtigt levested for fisk og fugle, ligesom de stabiliserer havbunden, optager næringsstoffer og beskytter mod erosion af de danske kyster.

• Ålegræsbede optager og holder på CO2, og det kan dermed også få en betydning for klimaet, hvis vi får mere ålegræs tilbage i de danske farvande.

Kilde: Tænketanken Hav.

Omkring 30 steder i landet vil frivillige dykkere på én og samme dag sætte ålegræsskud ned i havbunden. Det sker på Havets Dag (World Ocean Day) den 8. juni 2024. Arbejdet bliver organiseret af projektet Det Store Danske Ålegræsinitiativ, som Tænketanken Hav står bag. Kysthjælper bidrager til projektet ved at uddanne frivillige og gennemføre to større ålegræsudplantninger den 8. juni.

– Vi stiller op med Kysthjælpers frivillige og gennemfører udplantning af ålegræs i både Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens. Desuden er Kysthjælper med til at uddanne frivillige nøglepersoner i tiden op til den store udplantningsdag, fortæller Erik Haar Nielsen, havbiolog og projektleder i Kysthjælper.

Turbo på udplantning af ålegræs
Det Store Danske Ålegræsinitiativ er et 3-årigt projekt, som vil involvere og mobilisere danskerne i arbejdet med genopretning af Danmarks havnatur ved at arrangere en årlig udplantningsdag med et stort antal udplantninger af ålegræs langs de danske kyster. Projektet samarbejder med forskere fra Syddansk Universitet og er støttet af Nordea-fonden.

Det Store Danske Ålegræsinitiativ kan give den danske ålegræsindsats et kæmpestort skub, og det er der brug for, mener Erik Haar Nielsen.

– Det er et ambitiøst initiativ, som vi bakker op om, fordi vi mener, der skal turbo på arbejdet med at udplante ålegræs i det kystnære havmiljø. Fisk og bunddyr mangler akut gode levesteder i havet, alt imens havmiljøet er ved at kollapse på grund af flere årtiers forurening, overfiskeri og fiskeri med bundskrabende redskaber, siger han.

Giv en hånd på Havets Dag den 8. juni
Du kan give en hånd som frivillig ved at deltage i en lokal udplantning på Havets Dag den 8. juni. Lige nu mangler der især dykkere til de mange udplantninger, men der er også brug for frivillige på land, hvor de mange høstede ålegræsskud skal gøres klar til udplantning.

Hvis du kunne tænke dig at spille en særlig rolle, kan du melde dig som frivillig teamleder. Som teamleder får du ansvar for udplantningen af ålegræs og skal lede et hold af frivillige på en lokalitet nær dig, når Danmark udplanter ålegræs den 8. juni.

Du bliver selvfølgelig klædt grundigt på til opgaven af Syddansk Universitet og Projekt Kysthjælper, når vi den 4.-5. maj holder uddannelsesweekend i Nyborg, hvor vi styrker fællesskabet blandt teamledere og oplærer deltagerne i udplantning af ålegræs. Du får altså mulighed for at udvikle både dine ledelsesevner, tekniske kompetencer og få en god, lærerig oplevelse. 
Læs mere, og tilmeld dig som teamleder på linket her.

Læs mere her om Det Store Danske Ålegræsinitiativ

Kysthjælper – vi giver havet en hånd!

Projektet Kysthjælper arbejder for at genskabe de tabte levesteder i kystnære havområder gennem udplantning af ålegræs og udlægning af stenrev og muslingerev. Vi gennemfører arbejdet i samarbejde med frivillige for at undersøge, hvordan man bedst organiserer naturforbedring i havet med frivillige kræfter.

Projektet er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af Velux Fonden.

Vi samarbejder med en række NGO'er, kommuner og forskningsinstitutioner, der bidrager med viden, inspiration og stærke hænder. Alle kan være med til at give havet en hånd!

Læs mere om Kysthjælper her