Nyt fund: Dobbelt så mange småtorsk i ålegræsbed sammenlignet med nøgen sandbund

Shutterstock 597011177 Ålegræs er levested for havets fisk og bunddyr, og samtidig binder planten både CO2 og forurenende næringsstoffer. Foto: Shutterstock.com.

Ny undersøgelse viser en markant større forekomst af småtorsk i udplantet ålegræs sammenlignet med nøgen sandbund. Det undersøgte ålegræs blev udplantet af frivillige kysthjælpere i 2022.

I Kalø Vig i Aarhusbugten findes der et mindre ålegræsbed, som blev skabt ved en prøveudplantning af frivillige kysthjælpere i sommeren 2022. Allerede få måneder efter udplantningen kunne en undersøgelse af ålegræsset dokumentere, at forekomsten af småtorsk var langt større i det nyskabte ålegræsbed sammenlignet med områder i nærheden med nøgen sandbund.

Denne sammenhæng er netop blevet bekræftet i en ny undersøgelse af samme ålegræsbed, som er gennemført af to studerende fra DTU Aqua og bliver omtalt på Fiskepleje.dk.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd!

Projektet Kysthjælper arbejder for at genskabe de tabte levesteder i kystnære havområder gennem udplantning af ålegræs og udlægning af stenrev og muslingerev. Vi gennemfører arbejdet i samarbejde med frivillige for at undersøge, hvordan man bedst organiserer naturforbedring i havet med frivillige kræfter.

Projektet er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af Velux Fonden.

Vi samarbejder med en række NGO'er, kommuner og forskningsinstitutioner, der bidrager med viden, inspiration og stærke hænder. Alle kan være med til at give havet en hånd!

Læs mere om Kysthjælper her

Kysthjælpere deltog i undersøgelsen
Data til undersøgelsen blev indsamlet i september og oktober 2023 med hjælp fra frivillige kysthjælpere. Ifølge Fiskepleje.dk blev der i begge måneder fisket i en uge på samme lokalitet på henholdsvis ålegræs og sandbund i 1 meters dybde. Sandbunden blev brugt som kontrolområde for at sammenligne med, hvad der blev fanget i ålegræsset. 

Fiskeriet foregik med forskelligt udstyr såsom kinaruser, åleruser og hummertejner. Ruserne blev sat ved solnedgang og tømt tidligt om morgenen dagen efter hver opsætning. 

Langt flere småtorsk i ålegræsset
Der blev fanget næsten dobbelt så mange småtorsk i ålegræsbedene sammenlignet med den bare sandbund. Desuden var der et større fødegrundlag for torsk i ålegræsset, både i udvalg og antal. 

Temperaturforskellen mellem september og oktober spillede også en væsentlig rolle. I september, hvor vandtemperaturen var over 18 grader, blev der kun fanget meget få torsk, men da temperaturen faldt til 14 grader i oktober, blev der fanget ti gange så mange, skriver Fiskepleje.dk.

Her har vi et eksempel på, at udplantning af ålegræs virker efter hensigten – at ålegræsset kan etablere sig og forbedre havmiljøet inden for kort tid. Det kan det, når man udplanter ålegræsset i områder, der kun i mindre grad er belastet af forurening med næringsstoffer og dårlige lysforhold.
Erik Haar Nielsen, havbiolog og projektleder i Kysthjælper.

Kysthjælper: Det virker!
– Den nye undersøgelse bekræfter det, vi allerede ved: at torskeyngel trives i ålegræs, og at relativt nyudplantet ålegræs hurtigt bliver et godt levested for de små torsk. Her kan de nemlig finde føde og gemme sig for større rovdyr, siger Erik Haar Nielsen, havbiolog og projektleder i Kysthjælper.

Det glæder ham i øvrigt at høre, at der stadig er liv i ålegræsset fra prøveudplantningen i Kalø Vig i 2022.

– Her har vi et eksempel på, at udplantning af ålegræs virker efter hensigten – at ålegræsset kan etablere sig og forbedre havmiljøet inden for kort tid. Det kan det, når man udplanter ålegræsset i områder, der kun i mindre grad er belastet af forurening med næringsstoffer og dårlige lysforhold, siger Erik Haar Nielsen og konstaterer:

– De positive erfaringer fra Kalø Vig er en god drivkraft for Kysthjælpers kommende udplantninger af ålegræs til sommer.

MRA7822
Det undersøgte ålegræsbed blev plantet af frivillige kysthjælpere i juli 2022. Foto: Morten Rasmussen.