Bliv Kysthjælper ved Horsens Fjord

Død Havbund Siden 1930'erne er størstedelen af ålegræsset i danske kystområder gået til. Kysthjælper arbejder for at få ålegræsset tilbage. Foto: Gearløs.

Meld dig som frivillig til udplantning af ålegræs, og vær med til at give havmiljøet en hånd i Horsens Fjord.

Miljøet i Horsens Fjord er presset af forurening og mangel på gode levesteder for fisk og smådyr. Mange steder er ålegræsbede og stenrev forsvundet, blandt andet fordi vi mennesker har belastet havmiljøet med udledning af næringsstoffer, stenfiskeri og bundskrabende fiskeredskaber.

Men det er muligt at gøre det godt igen, og det kan du være med til. I dagene 17.-26. juni kan du blive frivillig dykker eller hjælper til udplantning af ålegræs i Horsens Fjord. Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord skal for tredje år udplante ålegræs på syv forskellige felter i fjorden. Som noget nyt sker indsatsen i samarbejde med projekt Kysthjælper, der arbejder for at skabe bedre levesteder for fisk, dyr og planter i kystnære havområder.

– Hvis du gerne vil forbedre miljøet og biodiversiteten i Horsens Fjord, så er det noget for dig at være med til at udplante ålegræs. Ålegræsset er nemlig et vigtigt levested for både snegle, krebsdyr og fiskeyngel, siger Erik Haar Nielsen, projektleder i Kysthjælper.

 

Ålegræs giver mere liv

Tidligere udplantninger af ålegræs i Danmark har vist, at nyplantede ålegræsbede på havbunden forbedrer miljøet i kystnære havområder. I 2017 blev der udplantet ålegræs i Horsens Fjord af forskere fra Syddansk Universitet, og resultatet var imponerende!

– Vi kunne observere, at ålegræsset bredte sig meget hurtigt. Ved udplantningen satte vi 14 ålegræsskud pr. kvadratmeter, og to år senere var der 900-1000 ålegræsskud pr. kvadratmeter, siger Mogens Flindt, der er lektor og forskningsleder for den marine gruppe ved Syddansk Universitet.

– Vi så også, hvordan det nye ålegræs gav en forbedret biodiversitet. Kort efter udplantningen kom der småfisk og krebsdyr til området, og det følgende forår kom der larver fra sandmuslinger og hjertemuslinger, som levede i ålegræsset. To år efter udplantning var der en meget flot biodiversitet sammenlignet med områder med nøgen sandbund. Og ikke nok med det. Der var skabt et robust økosystem med balance i fødekæden, tilføjer Mogens Flindt.


Foto: Gearløs.

Alle kan give en hånd
Til sommerens udplantning i Horsens er der brug for dykkere i våd- eller tørdragt til udplantning på 1,5 til 4 meters dybde og hjælpere til montering af ålegræsskud på søm. Det sidste kan klares af alle, både voksne og børn.

Du har mulighed for at hjælpe i dagene 17.-26. juni med base på stranden nord for Øster Bisholtvej nr. 17, 8700 Horsens. Der monteres ålegræsskud fra kl. 9 til ca. kl. 15 hver dag, og udplantningen med dykkere sker over ca. 3 timer ved højvande (du kan bestille en detaljeret plan hos arrangøren).

Man behøver ikke deltage i hele forløbet. Du kan give en hånd i det omfang, der passer dig. Kysthjælper sørger for sandwich, drikkevand og kaffe til frivillige hjælpere.

Tilmeld dig som frivillig hos:

Jan Karnøe, e-mail: jankarnoe@gmail.com, mobil: 21 70 49 13

eller

John Møller Nielsen, e-mail: john@fjordparken.dk, mobil: 25 44 64 73