Kysthjælper-succes: Friluftsrådet giver 100.000 kr. til udlægning af sten i Limfjorden

Kysthjælper Aalborg Kysthjælperne Frederik Svendsen (tv.), Andreas Haugstrup (midtfor) og Christen Jensen (th.) arbejder for at rejse penge til udlægning af sten i Limfjorden. Foto: Niels Åge Skovbo.

Friluftsrådet vil støtte Kysthjælpers udlægning af sten i Limfjorden med 100.000 kr. Det giver håb hos de frivillige fundraisere fra Kysthjælper Aalborg.

Kysthjælper giver havet en hånd

Havet har brug for en hånd, og derfor arbejder projekt Kysthjælper med etablering af stenrev og muslingerev og udplantning af ålegræs i samarbejde med frivillige. Vi undersøger, hvordan man bedst organiserer naturforbedring i havet med frivillige som drivkraft.

Kysthjælper er ledet af Danmarks Sportsfiskerforbund og finansieret af VELUX FONDEN. I Kysthjælper Aalborg bidrager virksomheder og fonde med donationer til selve udlægningen af sten.

En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i Kysthjælper og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her

Glæden er stor hos de frivillige kysthjælpere i Aalborg, der arbejder med at skaffe donationer til udlægning af sten i Limfjorden. Friluftsrådet har netop givet tilsagn om et tilskud på 100.000 kr. til udlægning af sten.

Pengene kommer fra Udlodningsmidler til Friluftsliv og skal gå til at lægge sten ud på to lokaliteter i Limfjorden: ved udløbet af Binderup Å og Lindenborg Å. Og der er brug for dem, for det er dyrt at lægge sten ud, da det fortrinsvist foregår med store maskiner. De 100.000 kr. indgår i et samlet budget for udlægning af sten på 1.725.000 kr.

Blod på tanden
Stenrevsprojektet bliver udført i samarbejde med Limfjordsrådet og Aalborg Kommune. Projektet har i forvejen modtaget donationer til stenudlægning fra flere fonde og virksomheder, og stenene er samlet ind både af virksomheder og private borgere.

Det nye tilsagn om tilskud fra Friluftsrådet er med til at sikre første etape af Kysthjælpers udlægning af sten i begyndelsen af 2024, og tilskuddet giver de frivillige blod på tanden til at fortsætte fundraising-arbejdet næste år.

–  Det giver en tro på, at vi kan lykkes med at rejse flere penge i det nye år til næste etape af stenudlægningen, siger Frederik Svendsen, der er fritidsfisker og frivillig i Kysthjælper Aalborg.

Kysthjælper forventer, at de ca. 3-400 tons indsamlede sten vil blive lagt ud i Limfjorden i januar 2024. Stenene vil blive fordelt på fire forskellige lokaliteter, som alle er udpeget til nye stenrev. I etape 2 vil der igen blive fyldt flere sten på de fire nyanlagte rev, hvis den første etape kan bekræfte, at alle lokaliteter er velegnede til et stenrev.

Følg med i Kysthjælper Aalborgs arbejde
Vil du gerne følge med i Kysthjælpers arbejde for et bedre havmiljø i Limfjorden, eller kunne du tænke dig at deltage i det frivillige arbejde? Så bliv medlem af Kysthjælper Aalborgs Facebook-gruppe.