Nyt samarbejde: Lunar-brugere støtter Kysthjælpers stenrev med et swipe på telefonen

Morten Rasmussen Web Stenrev er vigtige leve- og skjulesteder for fisk, planter og bunddyr. Arkivfoto. Foto: Morten Rasmussen.

Med et enkelt swipe i appen kan Lunar Banks brugere støtte Kysthjælpers stenrev i Limfjorden. I alt går 90.000 kr. direkte til et nyt stenrev ud for Gjøl.

Limfjorden får nye stenrev med Kysthjælper

Størstedelen af de store, huledannende stenrev findes ikke længere på Danmarks kyster. De er blevet opfisket og brugt til havnemoler og kystsikring. Selvom stenfiskeriet er ophørt og blev forbudt i 2010, kommer stenene ikke tilbage af sig selv. Derfor
mangler der vigtige levesteder for havets fisk, dyr og planter.

Sammen med frivillige arbejder Kysthjælper for at genskabe de tabte rev. I Limfjorden anlægger Kysthjælper fire nye stenrev i samarbejde med Aalborg Kommune og Limfjordsrådet. 

De nye stenrev vil hurtigt forbedre livet i Limfjorden. På revene vil der vokse tangplanter og muslinger, og et mylder af fisk og smådyr vil komme til for at finde føde og gemme sig for større rovdyr. Inden for få år vil der være en forbedret biodiversitet omkring de nye rev, og efter 10 år vil revene ligne naturlige stenrev med en stor variation af dyre- og plantearter.

Et nyt stenrev kræver tonsvis af sten og store maskiner til udlægning af sten i havet. Begge dele er dyrt, og derfor arbejder Kysthjælper målrettet med at rejse penge til etablering af nye stenrev i Limfjorden.

Takket være et nyt samarbejde med Lunar Bank bliver der nu tilført 90.000 kr. til at etablere et stenrev i området ”Hummerbakke” ud for Gjøl, som er et af Kysthjælpers fire stenrevsprojekter i fjorden. Pengene går direkte til anskaffelse og udlægning af sten ved det nye rev.

Med det nye samarbejde indgår Kysthjælper i Lunars donations-program ”Project Blue”, der giver Lunars brugere mulighed for at støtte flere projekter for et bæredygtigt havmiljø via Lunars app.

– Vores nye Project Blue-samarbejde med Kysthjælper gør det muligt for Lunar-brugere at støtte projektets værdifulde indsats direkte via appen. Det betyder, at brugerne nemt kan donere, hver gang de bruger deres kort. Vi arbejder sammen for at bidrage en lille smule til at løse et stort problem – ved at engagere os i naturgenoprettelse og værne om havet, siger Anne-Marie Kindberg, kommerciel direktør i Lunar.

Lunars brugere kan aktivere ”Project Blue”-donationer med et enkelt swipe i appen og dermed bidrage til Kysthjælpers stenrev og en bedre biodiversitet i Limfjorden. 

Danmarks Sportsfiskerforbund ser et stort potentiale i Lunar-samarbejdet, som er med til at skabe en større opmærksomhed om havmiljøet.

– Gennem samarbejdet med Lunar og bankens brugere bliver flere danskere opmærksomme på behovet for at genskabe de tabte levesteder i havet med nye stenrev, muslingerev og ålegræsbede. Vi håber, at samarbejdet kan være med til at styrke danskernes ejerskab til havet, siger Sportsfiskerforbundets direktør, Lars Rasmussen.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN. En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her