Det blev besluttet ved kongressen 2020

Kongres 2020 Bord Kongressen 2020 blev gennemført med god afstand mellem deltagerne og rigelig brug af håndsprit. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Forbundskontingentet stiger i 2021 og 2022, og forsøgsordningen med grønne og blå foreningsmedlemskaber fortsætter i den nye kongresperiode. Det er nogle af de beslutninger, der blev taget ved Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres i weekenden.

BESLUTNING: FORBUNDSKONTINGENTET STIGER I 2021 OG 2022
På kongressen vedtog de delegerede for foreninger og individuelle medlemmer en stigning i forbundskontingentet på 10% i 2021 og yderligere 4% i 2022.

Beslutningsforslaget var stillet af forbundsbestyrelsen. Baggrunden var, at forbundskontingentet ikke er steget i hverken 2018, 2019 eller 2020, samtidig med at forbundets økonomi har været under pres af et svagt faldende medlemstal og nedsat driftstilskud fra Friluftsrådet.

BESLUTNING: FORSØGSORDNING MED GRØNNE OG BLÅ FORENINGSMEDLEMSKABER VIL FORTSÆTTE
De seneste to år har Danmarks Sportsfiskerforbund kunnet tilbyde nye foreninger et differentieret foreningsmedlemskab i forbindelse med en forsøgsordning, der blev vedtaget ved kongressen i foråret 2018. Målet har været at fremme hvervningen af nye medlemsforeninger, og på kongressen 2020 blev det besluttet at fortsætte forsøgsordningen.

I den nye kongresperiode kan forbundet derfor fortsat tilbyde flere alternativer til standard-foreningsmedlemskabet. Det grønne foreningsmedlemskab giver foreningen ret til rådgivning fra forbundet om miljøforhold og vandpleje. Gennem det blå foreningsmedlemskab får foreningen støtte til medlemsadministration og opkrævning af kontingent, adgang til hjemmesideskabelon og salg via Fiskekort.dk m.m. Hvis foreningens medlemmer ønsker at modtage Sportsfiskeren, skal man tegne et standard-foreningsmedlemskab.

Læs mere om det grønne og det blå foreningsmedlemskab her

BESLUTNING: NY DATO FOR KONGRES
Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres plejer at foregå hvert andet år i marts måned, men på kongressen 2020 blev det vedtaget, at fremtidens kongresser skal holdes hvert andet år i november måned. Næste kongres planlægges derfor til november 2022.

Læs mere om kongressen 2020