To skridt nærmere stor foreningsfusion

Herning Der var næsten fuld opbakning til den kommende fusion ved de to generalforsamlinger. Her er det i Herning, der stemmes om forslaget.

I sidste uge blev der afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger i Herning og Haderup, og resultatet var næsten 100 % opbakning til den planlagte fusion mellem Herning-Ikast Lystfiskerforening, Aulum-Haderup Sportsfiskerforening og Sdr. Resen Lystfiskerkonsortium.

Den 9. oktober 2023 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Herning, og den 11. oktober var det samme tilfældet i Haderup. Begge steder handlede det om at tage stilling til, om der var opbakning til at indgå i den planlagte foreningsfusion mellem Herning-Ikast Lystfiskerforening, Aulum-Haderup Sportsfiskerforening og Sdr. Resen Lystfiskerkonsortium.

Grundigt forarbejde
Frem mod de to generalforsamlinger har bestyrelserne i de tre foreninger sammen haft en række arbejdsmøder, og flere udvalg har arbejdet med forskellige forhold omkring fusionen, så det var en velforberedt Henning Sandager – medlem af bestyrelsen i Aulum-Haderup Sportsfiskerforening – der redegjorde for processen på begge generalforsamlinger.

Det er tanken, at den nye forening skal være tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, og på begge møder redegjorde Michael Beck-Hansen fra Herning-Ikast Lystfiskerforening for denne side af sagen.

Næsten enstemmighed
Der var mødt cirka 60 mand op i Herning, og det blev en virkelig god aften. Der var flere afklarende spørgsmål, men ingen var negativt kritiske. Derimod blev der klappet spontant, og efter forslaget næsten enstemmigt var blevet vedtaget, brød en række af de lidt ældre medlemmer ud i sang.

Ved generalforsamlingen i Haderup, var lidt over 50 medlemmer mødt frem. Også her var der overvejende konstruktive og afklarende spørgsmål, og ved afstemningen var der kun to, som stemte imod fusionen.

Klar til den stiftende generalforsamling
Hos Sdr. Resen Lystfiskerkonsortium er det bestyrelsen, der træffer beslutning om fusion, og her havde man på forhånd tilkendegivet, at man ville indgå i fusionen, hvis der var opbakning fra de to andre foreninger.

Det var der tydeligvis, og alle ser nu frem mod den stiftende generalforsamling, der skal finde sted den 22. november 2023.

Den nye forening
Når den stiftende generalforsamling er overstået, kan de knap 700 medlemmer i den nye MidtVest Lystfiskerforening se frem til at kunne udfolde sig ved 125 kilometer fiskevand ved Karup Å, Skjern Å, Storå og Fjederholt Å. Desuden får de adgang til glimrende søfiskeri efter gedder.

De tre formænd glæder sig over medlemmernes opbakning
Efter en lang proces og et tidskrævende forarbejde var der glæde hos de tre nuværende foreningsformænd, da resultaterne forelå.

– Vi har grebet en unik mulighed for at skabe og videreudvikle noget af det bedste og mest attraktive fiskevand i Danmark. Med det arbejde der allerede er sket de seneste år, synes vi, det er et naturligt skridt at forene kræfterne, så vi kan løfte mere og stå stærkere. Både i relation til at gøre det endnu bedre for vores medlemmer og for åerne og den natur, som de løber igennem. Vi tror på, at vi i samlet flok kan tage bedre hånd om foreningernes unge medlemmer og forhåbentligt også af den vej lykkes med at få flere børn og unges øjne op for naturen og de mange kvaliteter, der ligger i at komme ud i den, skriver Jan Møller Jensen, Jens Hvam og Jan Snejbjerg i en fælles udtalelse, der fortsætter:

– Efter en spændende, men også tidskrævende proces med at få visionen for MidtVest Lystfiskerforening klar, er det et kæmpe skulderklap at se, at medlemmerne nærmest enstemmigt bakker os op. At dette er lykkedes på bedste vis, skyldes ikke mindst den positive tilgang og opbakning, der har været fra lodsejere, medlemmer og ikke medlemmer. Alle har bidraget til projektet i en rigtig god tone. Det har til fulde været de mange timer - alle os i bestyrelserne har lagt i fusionen, siden ideen opstod for nogle år siden - værd.

Forbundsmedlemskab spiller en væsentlig rolle
Alle tre bestyrelser har bakket op om, at den nye forening skal være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Man er nemlig af flere årsager sikre på, at det vil komme foreningen til gavn.
Man ser ikke mindst frem til, at det nye webbaserede system til blandt andet medlemsregistrering vil lette arbejdet for kassereren og den øvrige bestyrelse.