Vandplejeindsats skal få gang i Liver Å igen

Liver1 I Varbro Å, der er et tilløb til Liver Å, har vandplejefolkene skabt gode forhold ved udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved. Desuden blev der udplantet vandranunkel og vandstjerne.

To store forureningssager og mangel på udsætningsfisk har været hård kost for Liver Å og de foreningsfolk, der har arbejdet for åen. Men nu har de penge på hånden og satser på, at en fortsat vandplejeindsats skal få de gode fiskemuligheder tilbage.

Liver Å i Nordjylland blev ramt af en omfattende forurening i 2019, og allerede i 2021 var den gal igen. I april måned midt i smoltudtrækket blev åen igen ramt af en katastrofal forurening, der slog alt ihjel på en 14 kilometer lang strækning.

Oven i forureningssagerne fik Liver Å Lystfiskerforening desuden problemer med opdræt af fisk til udsætningerne, for det dambrug, der stod for opdrættet, blev ramt af IHN-sygdommen og var ikke i stand til at levere fisk til de planlagte udsætninger.

Udsætningsfisk bliver til grus
Da det ikke var muligt at skaffe fisk til de planlagte udsætninger, har det været muligt at konvertere pengene, så foreningen nu i stedet står med cirka 100.000 kr. på hånden, som i år skal bruges til projekter med udlægning af gydegrus og skjulesten.

– Vi havde allerede sidste år 30.000 kr. til rådighed, som blev brugt til et større grusprojekt, og nu skal vi i gang med endnu større projekter i år, så vi håber, at mange vil bakke op omkring arbejdet, fortæller Michael Ejstrup Nielsen, der leder vandplejearbejdet i Liver Å Lystfiskerforening. Han fortsætter:

– Vi er havnet i en ond cirkel, som vi gerne skal have brudt, og her er forbedring af de fysiske forhold i vandløbet et af de vigtigste midler.

Vil du deltage i vandplejearbejdet?
Har du lyst til at deltage i vandplejearbejdet i Liver Å Lystfiskerforening, kan du finde kontaktoplysninger til foreningen her på foreningens hjemmeside.

 

Vil du klædes godt på til arbejdet, kan du tilmelde dig dette kursus, som afholdes i samarbejde mellem DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Få udsætningsfisk vendte tilbage
Ved en tidligere undersøgelse blev de udsatte smolt fedtfinneklippet, for at man kunne få et billede af, hvor mange der vendte tilbage til åen. Resultatet viste, at kun 5 % af de ørreder, der blev fanget i åen de efterfølgende år, manglede fedtfinnen.

– Da vi skal have lavet ny bestandsundersøgelse her i 2024, ved vi ikke, hvordan udsætningsplanen bliver, men vi ved, at vi ikke får meget ud af smoltene, og vi er overbeviste om, at det er udsætningerne af yngel, ½-års- og 1 års-fisk, vi får langt mest ud af, siger Michael Ejstrup Nielsen og fortsætter:

– Det er ikke mindst den naturlige yngel, der er at foretrække, så derfor skal der ydes en kæmpe indsats for at forbedre gydemulighederne og skjulene i vores fine tilløb.

På udkig efter ny dambruger
Lige nu mangler foreningen en dambruger, der vil påtage sig opgaven med opdræt af udsætningsfiskene.

– Sammen med de andre foreninger i Nordjylland skal vi på jagt efter en dygtig dambruger – gerne her i Nordjylland – som kan lave vildfisk af egen avl til vores vandløb i det nordjyske, så vi kan få bestanden af moderfisk op at stå igen, fortæller Michael Ejstrup Nielsen.

Liver2
Otte måneder efter vandplejeindsatsen i Varbro Å havde vandplanterne fået godt fat.

Vandplansprojekter på vej
Udover det arbejde, som Liver Å Lystfiskerforening laver ved åen, er der også flere kommunale projekter på vej som led i vandområdeplanerne. Det drejer sig blandt andet om et genslyngningsprojekt ved Rakkeby Å.

Liver Å har generelt et beskedent fald, og af den grund har der ikke været særligt mange opstemninger. Et mindre elværk er for længst fjernet, og i dag er der ikke spærringer af betydning tilbage i åen.

– Vores største problem er sandvandring. Der er sandfang, der skal hjælpe på det, men det er en udfordring at få dem vedligeholdt. Her så vi gerne en større indsats fra Hjørring Kommunes side, slutter Michael Ejstrup Nielsen.