Foreninger planlægger fusioner i både Midt- og Nordjylland

IMG 1240 Vedtages fusionen i Midtjylland, kan medlemmerne se frem til mange kilometer fint fiskevand som her ved Karup Å.

Tre midtjyske lystfiskerforeninger er langt fremme med planer om at fusionere til en ny stor forening med over 130 km attraktivt fiskevand ved blandt andet Karup Å og Skjern Å, og i Nordjylland har to foreninger netop taget de første skridt i samme retning.

Bestyrelserne i Aulum-Haderup Sportsfiskerforening (AHSF), Herning-Ikast Lystfiskerforening (HI-LF) og Sønder Resen Lystfiskerkonsortium (SRLK) har netop offentliggjort deres planer om at fusionere de tre foreninger med det mål at skabe en stærk forening, der kan tilbyde medlemmerne mange kilometer attraktivt fiskevand.

I Nordjylland har to foreninger taget de første skridt i samme retning, idet de to bestyrelser i Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn og Liver Å Lystfiskerforening satte sig sammen midt i maj for at tage de første drøftelser.

Fremskredne planer i Midtjylland
I de tre midtjyske foreninger har bestyrelserne nu meldt klart ud, at de ser en fordel ved at gå sammen i én forening, og det bliver nu op til medlemmerne at beslutte, hvad der skal ske på de kommende generalforsamlinger i efteråret.

I en fælles udtalelse fra de tre foreningsformænd – Jens Hvam (AHSF), Jan Møller Jensen (HI-LF) og Jan Snejbjerg Jensen (SRLK) – lyder det blandt andet:

– Vi har en unik mulighed for at skabe og videreudvikle noget af det allerbedste og mest attraktive fiskevand i Danmark. Med afsæt i den fantastiske natur, vores hovedvande løber igennem, vil vi kunne tilbyde lakse- og havørredfiskeri i absolut verdensklasse og sikre natur- og fiskeoplevelser til alle i alle aldre.

– Med det arbejde, der allerede er sket de seneste år, synes vi, det er et naturligt skridt at forene kræfterne, så vi kan løfte mere og stå stærkere. Både i relation til at gøre det endnu bedre for vores medlemmer og for åerne og den natur, som de løber igennem.

Masser af attraktivt fiskevand
De tre foreninger har tilsammen over 800 medlemmer, og sammenlagt råder de over mere end 130 km fiskevand, herunder noget af det bedste fiskevand ved Skjern Å og Karup Å, men kan også byde på spændende fiskeri ved en række mindre vande som Vorgod Å, Fjederholt Å, Haderis Å, søfiskeri i Sunds Sø og lange stræk på den øvre del af Storåen.

Forbundsformanden hilser den nye forening velkommen
Danmarks Sportsfiskerforbunds formand er glad for udsigten til en ny stor forening, som også har ambitioner om at deltage i det store fællesskab.

– Initiativet viser, hvad det er, foreningslivet kan. Hvis medlemmerne i foreningerne siger ja til sammenlægningen på efterårets generalforsamlinger, får foreningen samlet over 800 medlemmer, som nu får adgang til rigtig meget fiskevand, der før var opdelt og delvist lukket, udtaler Torben Kaas og fortsætter:

– Ingen af de tre foreninger, som går ind i den nye forening, er i dag medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Derfor er det en ekstra stor og personlig glæde for mig, at det er ambitionen hos folkene bag initiativet, at den nye forening skal være med i fællesskabet hos os og bidrage til arbejdet for bedre lystfiskeri og bedre fiskevand til alle lystfiskere i Danmark.

Hjørring
Bestyrelserne i Hjørring og Omegns Sportsfiskerforening og Liver Å Lystfiskerforening satte hinanden stævne midt i maj for at drøfte en eventuel fusion.

Indledende øvelser i Nordjylland
Også i det nordjyske arbejdes der med fusionsplaner, om end de ikke er så fremskredne som sydpå i Midtjylland.

Indtil videre har de to bestyrelser i Hjørring og Omegns Sportsfiskerforening og Liver Å Lystfiskerforening holdt fællesmøde midt i maj, hvor de drøftede en køreplan for en eventuel fusion af de to foreninger.

Hvis man når i mål med planerne, vil medlemmerne i den nye forening kunne se frem til masser af fiskevand i Uggerby Å, Liver Å, Varbro Å og Guldager Sø.