Vi holder Kongres i marts 2020

Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Den 14.-15. marts 2020 mødes Danmarks Sportsfiskerforbunds delegerede på Kongressen for at tage de store beslutninger om Sportsfiskerforbundets fremtid.

Nye delegerede for individuelle medlemmer

Der er udnævnt fem nye delegerede for individuelle medlemmer i efteråret 2019, som vil deltage i Kongressen 2020.

Her kan du se, hvem der repræsenterer din region.

Efter fire vellykkede landsdelsmøder i Danmarks Sportsfiskerforbund er den næste store begivenhed Kongressen i 2020. 

Den 14.-15. marts 2020 mødes alle foreningsformænd og de fem delegerede for individuelle medlemmer til Danmarks Sportsfiskerforbunds Kongres i Vingsted. På Kongressen skal der vælges en ny bestyrelse, og der bliver taget vigtige beslutninger om Danmarks Sportsfiskerforbunds fremtid.

Ved seneste Kongres i 2018 blev det blandt andet besluttet, at individuelle medlemmer skal betale samme forbundskontingent som foreningsmedlemmer, og der blev vedtaget en forsøgsordning med nye typer af foreningsmedlemskaber.

Alle delegerede vil modtage en invitation til Kongressen i begyndelsen af december måned.