Her kan du møde de fem delegerede, der repræsenterer Danmarks Sportsfiskerforbunds personlige medlemmer. Tag fat i den delegerede fra din region, hvis du har spørgsmål eller ideer til nye initiativer.

Torben 02.jpg

Torben Meldgaard

Delegeret for Region Sjælland

Som ung lystfisker stiftede jeg som medlem i en jysk forening første gang for alvor bekendtskab med Danmarks Sportsfiskerforbund i forbindelse med Forbundets juniorlederkurser (i dag Fiskeakademiet for unge).

Allerede på det tidspunkt stod det lysende klart for mig, HVOR vigtig en spiller Forbundet er på den natur- og miljøpolitiske scene i Danmark. Efter tilflytning til Sjælland som voksen har jeg valgt at være personligt medlem, men som ivrig kystfisker og miljødebattør er billedet fortsat uændret: Et styrket Danmarks Sportsfiskerforbund er en styrket stemme til et forbedret vandmiljø og et endnu bedre fiskeri i Danmark.

Mine fokusområder er følgende:

– Jeg er kystfisker. Derfor vil mit udgangspunkt være at varetage kystfiskernes interesser i forbundsregi.

– Jeg fisker efter havørreder – allerhelst havørreder, der er undfanget på naturlig vis og ikke udsætningsfisk af tvivlsom kvalitet. Derfor har jeg vandløbenes kvalitet i fokus.

– Jeg går ind for fangstbegrænsninger, så længe det også gælder garnfiskerne, og gerne vinduesmål, således at vi høster af de fisk, der har en fin spisestørrelse (eksempelvis 45-60 cm), men lader de store gå, så deres værdifulde gener kan bidrage til bestanden.

– Fiskerikontrollen er mangelfuld i dag. Jeg ønsker, at Forbundet skal arbejde for en styrkelse af kontrollen.

E-mail: tmeldgaard@gmail.com

Emil Fogh Delegeret

Emil August Bilde Fogh 

Delegeret for Region Hovedstaden

Jeg er glad for af at besidde rollen som delegeret for Region Hovedstaden. Med en stemme i Danmarks Sportsfiskerforbund vil jeg gøre mit allerbedste for at repræsentere og varetage interesserne for de personlige medlemmer og lystfiskere i Region Hovedstaden.

Jeg synes, at det er vigtigt at involvere sig i forbundet, da vi sammen har en stor stemme og kan påvirke retningen for, hvordan vi i Danmark skal passe på vores natur. Særligt ligger det mig på sinde at kæmpe for, at vores vandmiljøer er sunde, og vores fisk er plejede og beskyttede.

Jeg er født med en fiskestang i hånden og bruger størstedelen af min tid på kysten; både som lystfisker og som professionel video- og fotograf. Jeg er meget passioneret og glad for lystfiskeri og har som oftest en flue for enden af linen.

E-mail: emilbildefogh@gmail.com

Delegeret for Region Nordjylland

Posten som delegeret for Region Nordjylland er ledig i skrivende stund.

Kontakt direktør Lars Rasmussen på lr@sportsfiskerforbundet.dk

Henrik Søballe Sørensen Kopi

Henrik Søballe Sørensen

Delegeret for Region Midtjylland

Min helt store passion er og har altid været kystfiskeriet.
Det er mest med fluestang, men også alle andre former for fiskeri har min interesse.

Derfor har jeg også lagt en del tid og energi i at finde hoved og hale i alt, som har med burfisk at gøre. Det har stadigvæk min største prioritet.

Jeg har meget at lære om miljøet og vandkvalitet og vil bruge min energi på at blive klogere.

Jeg ved, at Danmarks Sportsfiskerforbund er det helt rigtige sted at være, hvis man ønsker indflydelse. Desuden er Forbundet også en utroligt stor vidensbank og en fantastisk medspiller, som vi skal bruge til at hjælpe vores hobby op på højeste niveau.

Jeg er bosat på Djursland, gift, har fem børn og har min vante gang rundt på kysten her.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har et behov eller bare vil ha’ en snak om vores fælles hobby.

E-mail: soeballefoto@gmail.com

Lars Feldskou 2

Lars Feldskou

Delegeret for Region Syddanmark

Jeg har en stor interesse i et styrket lystfiskersamfund og derfor også i et styrket Danmarks Sportsfiskerforbund.

Et stærkt forbund, hvorigennem vi lystfiskere kan påvirke vigtige dagsordener omkring natur, vandmiljø, havbrug etc. Dette, uanset om man er klubmedlem eller ej.

Agendaen omkring klima, vores natur og forbrug af denne har aldrig været vigtigere, og skal lystfiskerens stemme høres, også på de bonede gulve, skal vi styrke og støtte et fælles forbund så meget som muligt, og igennem dette sætte lystfiskerens vigtige dagsordenen fremad.

Jeg har fisket hele mit liv, mest på kysten og mest i det syd- og midtjyske. Jeg har set rigtig mange tiltag, som er gået godt, men også mange som aldrig lettede fra jorden. Jeg har set, hvordan vores natur, vandløb og hav er kommet mere og mere under pres de sidste årtier med store negative resultater til følge – det skal vi have vendt så hurtigt som muligt. Jeg kommer til at repræsentere, supportere og varetage de sydjyske og fynske lystfiskeres sag i den retning.

E-mail: larsfeldskou@gmail.com