Nye medlemskabstyper for foreningerne

kobbel1_afr.jpg Det grønne foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets arbejde inden for natur og miljø samt fiskeriforvaltning. Det betyder, at foreninger og sammenslutninger, som indløser et grønt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for disse områder. For eksempel i forbindelse med vandløbsrestaurering eller andre lignende projekter. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Et grønt medlemskab, et blåt medlemskab eller et støttemedlemskab. Det kan nye foreninger nu vælge, hvis de ønsker at indtræde i Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundet får dermed også bedre mulighed for at tiltrække nye foreninger.

På kongressen blev det vedtaget, at forbundsbestyrelsen i de kommende to år forsøgsvist kan arbejde med en ny medlemsstruktur for nye foreninger i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Flere foreninger, der står uden for forbundet, har givet udtryk for, at de faktisk gerne vil bakke op om kampen for en bæredygtig natur- og fiskeriforvaltning eller gerne vil benytte sig af forbundets medlemsservice, hvis de kan blive medlemmer af forbundet uden at skulle købe hele pakken.

– Med de nye medlemskabstyper vil Danmarks Sportsfiskerforbund være attraktive for flere forskellige typer af foreninger, f.eks. foreninger hvis medlemmer er særligt interesserede i arbejdet med vandløbsforbedringer, men ikke har behov for medlemsadministration eller salg af dagkort på Fiskekort.dk, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Forsøgsordningen, der blev vedtaget på kongressen, indeholder tre nye typer af foreningsmedlemskab:

  • Et grønt foreningsmedlemskab
  • Et blåt foreningsmedlemskab
  • Et støttemedlemskab

Det grønne foreningsmedlemskab
Det grønne foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets arbejde inden for natur og miljø samt fiskeriforvaltning. Det betyder, at foreninger og sammenslutninger, som indløser et grønt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for disse områder. Disse foreninger kan således ikke benytte sig af forbundets medlemsservice, Fiskekort.dk og lignende serviceydelser.

Det blå foreningsmedlemskab
Det blå foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets serviceydelser i forhold til det daglige foreningsarbejde. Det betyder, at foreninger, som indløser et blåt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for foreningsservice som for eksempel kontingentopkrævning, Fiskekort.dk, instruktion mm. Disse foreninger kan således ikke trække på rådgivning inden for natur- og miljøområdet samt fiskepleje og fiskeriforvaltning.

Støttemedlemskabet
Støttemedlemskabet er i al sin enkelhed en støtte til Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for et lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk. Foreninger, der tegner et støttemedlemskab, giver økonomisk opbakning til forbundets arbejde.

– Med de nye medlemskabstyper vil Danmarks Sportsfiskerforbund være attraktive for flere forskellige typer af foreninger, f.eks. foreninger hvis medlemmer er særligt interesserede i arbejdet med vandløbsforbedringer, men ikke har behov for medlemsadministration eller salg af dagkort på Fiskekort.dk.
Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kontingenter for de nye medlemskabstyper


Det grønne foreningsmedlemskab ​koster kr. 150,00 pr. medlem om året.

Det blå foreningmedlemskab koster​ kr. 250,00 pr. medlem om året.​

Støttemedlemskabet koster:​

Op til 200 medlemmer: kr. 10.000 pr. år​

Mellem 200 og 500 medlemmer: kr. 25.000 pr. år​

Mellem 500 og 1.0000 medlemmer: kr. 50.000 pr. år​

Fælles for de tre nye typer af foreningsmedlemskab er, at foreningens medlemmer ikke er medlemmer af forbundet via deres medlemskab af en forening med et grønt og/eller et blåt foreningsmedlemskab eller et støttemedlemskab. Foreningens medlemmer modtager således ikke Sportsfiskeren, er ikke dækket af forbundets kollektive ansvars- og arbejdsskadeforsikringer og de kan ikke benytte sig af de øvrige fordele, som medlemmer af fuldgyldige medlemsforeninger har.

Læs alle detaljerne om de nye medlemskabstyper på side 64-65 i dagsordenen fra kongressen.