IMG 5389 Stenene blev fragtet rundt på små pramme, der ellers bruges til pumperne, når der spules gydebanker.

Fiskene har nu fået adgang til yderligere knap 12 kilometer af Holme Å, efter Varde Kommune har fået lavet et omløb ved Halstruplund Dambrug, og lokale lystfiskere lagde forleden sten ud, så den nye yngel får bedre forhold.

Holme Å er en vigtig del af Varde Å-systemet. Indtil for to år siden blev dens vand imidlertid ledt til Karlsgårde Sø, men efter et stort genslyngningsprojekt blev færdiggjort i oktober 2021, har ikke mindst havørreder og laks haft adgang til åen og nydt godt af gyde- og opvækstmulighederne.

Ved genslyngningsprojektet fik fiskene adgang til over 40 kilometer åløb i Holme Å, og nu har de fået endnu mere plads at boltre sig på, for Varde Kommune har nu færdiggjort et omløb ved Halstruplund Dambrug, der ligger lige syd for Tvillinggårde. Det har nemlig givet adgang til yderligere cirka 12 kilometer åløb frem mod det næste dambrug ved Hesselho.

Dambrugsdriften ophørt
Projektet blev gennemført som en del af statens vandplaner, og driften på dambruget er i dag ophørt, efter kommunen gennem en frivillig aftale fik opkøbt retten til at opstemme åen. Næste skridt bliver så Hesselho Dambrug, der ligger cirka 12 kilometer opstrøms Halstruplund. Her er også en løsning på vej i forbindelse med vandplanerne.

IMG 5381
35 lystfiskere og lodsejere var mødt frem for at lægge sten i åen.

Masser af skjulesten
Da det nye omløb blev anlagt, blev der samtidig etableret fem nye gydebanker på den 170 meter lange strækning, og desuden har Varde Kommune bekostet sten til udlægning som skjulesten, så den yngel, der kommer frem fra gydebankerne, får bedre muligheder for skjul og overlevelse.

Stenene blev lagt ud i åen ved et arrangement lørdag den 5. august, hvor 35 mand fra Varde Sportsfiskerforening, Grindsted Sportsfiskerforening samt lokale lodsejere mødte op for at deltage i arbejdet.

Ved hjælp af små pramme, som ellers bruges ved spuling af gydebanker, blev stenene fragtet ud i åen og placeret de rigtige steder.