Stop for hjemtagning af store laks ved flere jyske vandløb

Torben2 Manglende opgang af laks medfører nu, at der bliver stop for hjemtagning af de store laks ved flere vandløbssystemer.

Fiskeristyrelsen har netop udsendt reviderede regler for hjemtagning af laks ved Skjern Å, Varde Å og Ribe Å. Det betyder, at den anden kvote for store laks ikke åbner den 16. juni. Der er derimod udmeldt stop for hjemtagning af store laks i resten af 2024. Ved Brede Å har foreningen valgt frivilligt at følge trop.

I lyset af at fangsterne af laks i den første del af sæsonen har ligget langt under antallet i de foregående år, har Fiskeristyrelsen efter rådgivning fra DTU Aqua valgt at revidere reglerne for hjemtagning af laks ved flere af de lakseførende syd- og vestjyske vandløbssystemer.

Der er særlig fokus på de fire vandløbssystemer, hvor der er oprindelige laksebestande, og hvor en indsats vil have størst effekt. Det vil sige Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å.

Beslutningen om at stoppe for hjemtagningen af laks over 73 cm gælder ind til videre for Skjern Å, Varde Å og Ribe Å, men indtil videre ikke Storå, hvor nedgangen i fangsterne har været mindre markant.

Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk understreger dog, at DTU Aqua følger udviklingen tæt, og der kan komme ændringer, alt efter hvordan opgangen af laks udvikler sig.

Indtil videre gælder det kun de store laks
I skrivelsen fra Fiskeristyrelsen angives årsagen til de ændrede regler således:

– På baggrund af et stort fald i fangsterne sammenlignet med tidligere år vurderer DTU Aqua, at der er biologisk grundlag for et stop for hjemtagelse af laks over 73 cm og et stop for frigivelse af næste pulje af store laks, som efter tilladelsen skulle frigives den 16. juni.

Der er ikke udmeldt ændringer af reglerne for laks op til maksimalt 73 cm, som altså stadig kan hjemtages, men også her følges udviklingen tæt, og tyder fangsterne på en begrænset opgang, kan der også komme ændringer her.

Frivillige stop for hjemtagning
Inden Fiskeristyrelsen udmeldte de nye regler, havde Skjern Å Sammenslutningen selv truffet beslutning om at stoppe for hjemtagningen af alle laks - store såvel som små.

Ved Brede Å, der på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af Fiskeristyrelsens udmelding, har Brede Å Lystfiskerforening netop vedtaget, at man her stopper for hjemtagning af laks resten af året – og det gælder både de store og de små laks. Se foreningens hjemmeside for nærmere information.