Århus1 Strækningen har fået dobbelt bredde, og det lave vand giver sammen med sten og grus optimale gyde- og opvækstmuligheder. Foto: Niels Åge Skovbo.

Et perfekt samarbejde mellem vandplejefolk, lodsejere og kommune har nu udmøntet sig i et flot projekt, hvor en strækning af Aarhus Å er blevet optimeret for gydning og opvækst.

Vandplejegruppen Vandstjernerne og Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF) sidder i det grønne råd i Aarhus Kommune og var blandt andet herigennem opmærksom på mulighederne for at søge midler i puljen til Grønne projekter. Her er der årligt afsat over 1 mio. kroner til naturgenopretning og naturpleje.

ØLF fik kontakt med to lodsejere, der begge gerne ville være med til at lave en smuk ådal på en godt 100 meter lang strækning af Aahus Å opstrøms Harlev Mølle. Der blev lavet en projektbeskrivelse, og Aarhus Kommune bevilligede efterfølgende penge til projektet.

Århus5
Projektet er gennemført i et godt samarbejde mellem forening, lodsejere og kommune. Foto: Niels Åge Skovbo.

Dobbelt bredde og masser af sten og grus
Arbejdet er nu under udførelse, og forleden var Niels Åge Skovbo fra foreningen forbi med sin drone for at fotografere projektet oppefra. Han fortæller om projektet:

– Umiddelbart efter vi havde ansøgt, fik vi en skøn henvendelse fra en af kommunens meget dygtige biologer, som spurgte, om vi ikke var med på, at kommunen gjorde lidt ekstra ud af naturgenopretningen. De ville nemlig gerne lave åen dobbelt så bred som oprindeligt. Det sagde vi selvfølgelig ja tak til.

– Så fra at der skulle udlægges en masse store sten samt 100 m3 gydegrus, bliver åen nu en sand perle af et gydevandløb med lavt vand, masser af grus og ikke mindst de vigtige store sten, der stikker op af vandet, så de blandt andet kan opsamle dødt ved, fortæller Niels Åge Skovbo og afslutter:

– Strækket vil blive en perle, hvor en masse vandløbsinsekter, fugle, fisk og planter virkelig vil kunne folde sig ud. Nøj, hvor er det dejligt at arbejde med vandløb, og især når vi har så fantastisk en kommune at arbejde sammen med.