Efter 100 år løber Holme Å igen frit

Holme1 Mange interesserede havde fundet vej til åbningen af Holme Å, der nu er ført tilbage til sit gamle leje.

Tirsdag den 12. oktober fjernede gravemaskinerne den sidste forhindring, og dermed afsluttes det store genopretningsprojekt ved Holme Å, der nu igen kan løbe frit. Efter 100 år, hvor vandet har været ført til vandkraftværket ved Karlsgårde, løber der nu igen vand på en 12 kilometer lang genslynget strækning, og yderligere 30 kilometer å bliver tilgængelig for laks og havørred.

Da gravemaskinerne fjernede den sidste forhindring ved Holme Å tirsdag den 12. oktober 2021, markerede det afslutningen på det største naturgenopretningsprojekt i Danmark siden Skjern Å-projektet.

Dagen blev fejret med taler af Varde Kommunes borgmester Erik Buhl og repræsentanter for de fonde og virksomheder, der har været involveret i projektet.

Tilbage til det gamle åleje
Tilbage i 1921 blev vandet fra Holme Å ledt gennem en kanal til Karlsgårde Vandkraftværk, hvor det bidrog til en elproduktion, der på daværende tidspunkt havde stor betydning for landsdelen.

I dag er elforsyningssituationen en ganske anden. Driften på Karlsgårdeværket blev indstillet i 2012, og nu gives vandet tilbage til åen på de nederste 12 kilometer, der er blevet genoprettet med de oprindelige slyngninger.

Glæde hos Danmarks Sportsfiskerforbund
Hos Danmarks Sportsfiskerforbund er der stor glæde om projektet ved Holme Å, og forbundsformand Torben Kaas håber, at det kan inspirere politikerne.

 

– Fjernelse af spærringer er den vigtigste udfordring for vores vandløb, og spærringen ved Karlsgårde Sø har stået højt på vores ønskeliste længe. Det er meget glædeligt, at den nu efter 100 år er blevet fjernet.

Vi håber, at vores politikere vil udvise det samme mod, når det kommer til spærringerne på Gudenåen, Storåen og alle vore andre opdelte vandløb, udtaler Torben Kaas.

Fri passage
Ud over den 12 kilometer lange nyåbnede strækning får fiskene fri adgang til de øverste 30 kilometer af Holme Å. Det vil får stor betydning for både snæbel, laks og havørred, samt den udrydningstruede flodperlemusling.

Formålet med projektet har været at skabe natursammenhæng mellem å og ådal, så der opnås bedre levesteder i og omkring åen og dermed en større biodiversitet.

Godt samarbejde mellem mange partnere
Projektet til 27,5 millioner kroner er gennemført i et tæt samarbejde mellem Varde Kommune, Aage V. Jensens Naturfond, Den Danske Naturfond, Energiselskabet Norlys og de 75 lodsejere i projektområdet.

Varde Kommune, Aage V. Jensens Naturfond og Den Danske Naturfond har hver bidraget med 7,5 mio. kroner, mens Norlys har skudt de sidste 5 mio. kroner i projektet.

Holme2
Holme3
Holme4