Frivillig fredning af ørreder i Storåen

IMG 1266 Når sæsonen indledes ved Storåen den 16. april, vil hav- og bækørreder være fredede på to foreningers fiskevand.

I lyset af en stor nedgang i fangsterne af havørred i Storåen de seneste år har Holstebro og Omegns Fiskeriforening og Vemb Lystfiskerforening valgt at lave en frivillig fredning af hav- og bækørreder i foreningernes fiskevande gældende fra den 16. april 2023.

Artiklen er opdateret den 20/4 med information fra Lystfiskerforeningen af 1926

Trods en stor indsats for at forbedre ørredernes gyde- og opvækstmuligheder i Storå-systemet viser statistikken over havørredfangster mere end en halvering indenfor de sidste tre år.

De to foreninger Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF)og Vemb Lystfiskerforening har på den baggrund besluttet at frede hav- og bækørreder fra og med åpremieren den 16. april 2023.

Fredningen gælder i de to foreningers fiskevand i åsystemet, og det er planen, at fredningen fortsætter til og med 2025. Så fanger du en ørred i det pågældende fiskevand, skal den straks genudsættes.

Flere mulige årsager
Denne vinters gydning har været mindre end tidligere set i åsystemet, og gydefiskene har desuden været små, så det har resulteret i færre æg i gydebankerne. Det har selvfølgelig givet anledning til overvejelser om de mulige årsager til nedgangen.

– Med den massive vandplejeindsats, der er foretaget, burde der ikke være nogen problemer, men vi har kig på prædation fra både skarv og fiskehejre, fortæller Gunnar Pedersen, der er formand for HOF.

Bæverne giver problemer
– Desuden har vi det særlige problem her i lokalområdet, at vi har en stor bæverbestand, og de slår sig gerne ned ved de mindre forgreninger, hvor de stemmer vandløbene op. Det betyder, at ørrederne ikke kan nå op til de områder øverst i vandløbsforgreningerne, hvor de ellers gyder, fortæller Gunnar Pedersen.

Han fortæller også, at Holstebro Kommune har lavet elfiskeundersøgelser i vandløbene med bæverdæmninger, og der er markant forskel på ørredbestandene ned- og opstrøms dæmningerne. Opstrøms er ørrederne stort set væk.

Skruer på de mulige knapper
Udover den fredningsindsats, der nu sættes i værk, prøver foreningerne at skrue på alle de knapper, der er mulighed for.

– Vi fortsætter med at regulere skarv, ligesom vi også fortsætter den nuværende vandplejeindsats, og så prøver vi, om vi kan få lov til at fjerne nogen af bæverdæmningerne, men den indsats er svær at komme igennem med hos myndighederne. Vi håber, at disse tiltag samt selve fredningen som minimum kan sikre og meget gerne øge ørredbestanden, slutter Gunnar Pedersen.

Opfordrer til genudsætning
Lystfiskerforeningen af 1926 har også fiskevand ved Storåen, og foreningen opfordrer medlemmerne til at skåne og genudsætte havørreder fanget i åen.