Sjælland og Øerne: Klargøring til vinterens gydning

Hove4 I alt 221 frivillige har deltaget ved Den sjællandske Grusbandes projekter i efteråret Foto: Marie Brandt

Rundt i hele landet har der i løbet af efteråret været gang i en masse indsatser for at skabe bedre forhold for de ørreder, der er trukket op i vandløbene for at gyde. Det gælder også på Sjælland, hvor Den sjællandske Grusbande har været særdeles aktiv med bandeleder Rune Hylby som organisator og en masse frivillige, der glade møder op for at give en hånd med.

Når havørrederne lige nu og i de kommende uger trækker op i vandløbene og går i gang med vinterens gydning i det sjællandske område, har de mange steder chance for at tage nyanlagte gydebanker i brug, og når ynglen om nogle måneder kommer frem, vil den have langt flere sten at gemme sig ved.

Det skyldes ikke mindst det store frivillige arbejde og de mange projekter, som Den sjællandske Grusbande har gennemført. Bandeleder Rune Hylby fortæller, at ikke mindre end 221 bandemedlemmer været i gang med trillebør, rive, greb og rå muskelkraft i løbet af efteråret.

Her kan du læse om nogle af projekterne.

Vintersbølle De stejle skrænter ved bækken gav visse udfordringer.

Vintersbølle Bæk
Den 24. september var banden på spil ved Vintersbølle Bæk i samarbejde med Møns Sportsfiskerforening og Vordingborg Kommune. Vintersbølle Bæk er et mindre skovvandløb, der løber ud i Storstrømmen lige øst for Vordingborg. I løbet af dagen fik de 25 frivillige deltagere fordelt 55 tons sten og grus i bækken, selv om de stejle skrænter ned til bækken gav visse udfordringer. Læs mere her.

Græse Å
I den nordlige udkant af Frederikssund løber Græse Å ud i Roskilde Fjord. Den lille å har flere gange haft besøg af grusbanden, og det skete igen lørdag den 1. oktober. Projektet, der blev lavet i samarbejde med Frederikssund Kommune og Havelse Å Vandplejegruppe, handlede om at få udlagt 100 tons store skjulesten i åen. En vanskelig opgave i et vandløb omkranset af træer og blød bund, men med hjælp fra en skovningsmaskine og en flok ihærdige frivillige lykkedes det at få knap halvdelen af stenene fordelt på en 350 meter lang strækning. Resten af stenene vil blive udlagt ved et senere projekt. Læs mere her.

Græse1 (1)
Skovningsmaskinen gjorde det muligt at lægge de store sten i åen.
Hove3 Grusbanden har frivillige i alle aldre Foto: Marie Brandt

Hove Å
Et andet tilløb til Roskilde Fjord havde besøg af grusbanden lørdag den 15. oktober. Her skulle en 800 meter lang strækning af Hove Å have en hjælpende hånd, og den var nødvendig, for ved en elbefiskning en uge inden havde Rune Hylby kun fundet én enkelt ørred på strækningen. Der var fint fald på åen, men mangel på skjul og gydemuligheder. Men det blev der rådet bod på ved projektet, hvor der blev etableret fem nye gydebanker og udlagt 30 m3 skjulesten.

Projektet blev lavet i samarbejde med og med økonomisk bistand fra Roskilde Kommune og Gundsø Fiskeklub. Læs mere her.

Andre grusbande-projekter
Her har Den sjællandske Grusbande også været på spil i efteråret 2022:

 


- Tranemosegrøften ved Kalundborg


- Kohave Møllerende ved Næstved


- Tokkerup Å i Lejre Kommune


- Egemarksløbet i Kalundborg Kommune

Kærby Å
Kærby Å munder ud i bunden af Kalundborg Fjord, og her har Kalundborg Kommune virkelig været på spil og har restaureret en strækning på én kilometer, så der nu er to sandfang, 40-50 gydebanker og en masse skjulesten. Opgaven for grusbanden og deltagere fra Kalundborg Sportsfiskerforening var derfor relativ let, da de mødtes ved åen den 21. oktober. Det handlede nemlig bare om at gå strækningen igennem og rette skjulestenes placering til, så den blev så optimal som muligt. Læs mere her.

Ejby Å
Den 3. november fik Ejby Å ved Isefjorden besøg af en særlig udgave af grusbanden. Den bestod nemlig af otte medarbejdere fra virksomheden Cisco og to medlemmer af Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) samt – naturligvis – bandeleder Rune Hylby.

Som et led i virksomhedens arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR) har medarbejderne årligt ti dage til rådighed til at lave frivilligt arbejde, og denne dag bestod opgaven i at fordele 4-5 tons grus i Ejby Å. Undervejs sørgede de to TØS-medlemmer for, at Cisco-medarbejderne fik en ny indsigt i vandløbenes natur og fiskenes gydning og opvækst. Læs mere her.

Cisco
Otte medarbejdere fra Cisco bidrog med en arbejdsdag ved Ejby Å
Ellerenden Der blev skabt passage ved udmundingen af Ellerenden.

Ellerenden
Lige ved siden af Munkholmbroen i bunden af Isefjorden har det lille vandløb Ellerenden sit udløb. Ellerenden er et rigtig fint ørredvandløb, men selve udløbet i fjorden har det med at blive spærret af blandt andet tagrørsbevoksning. Da gydebankerne desuden over en årrække er blevet mere kompakte, var det en klar opgave for grusbanden at skabe bedre gydemuligheder for ørrederne.

Det skete så den 19. november, hvor 12 frivillige i løbet af fem timer fik skabt passage ved udmundingen og med håndkraft og greb fik løsnet gydegruset oppe i vandløbet. Læs mere her.