Nyt afsnit af FISKEguiden: Følg med Grusbanden

Thumbnail Grusbanden.jpg I det nye afsnit af FISKEguiden får du et indblik i de mange vigtige aktiviteter Grusbanden er involveret i, såsom udlægning af gydegrus, bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk.

Så er der endelig kommet et nyt afsnit af FISKEguiden. Denne gang er Niels Vestergaard og Gordon P. Henriksen taget ud med de frivillige fra Grusbanden, der arbejder for større og sundere fiskebestande på Sjælland. Her får du et indblik i de mange aktiviteter og projekter, alle de frivillige bandemedlemmer står bag.

Den Sjællandske Grusbande er en unik organisation af frivillige, der bidrager til at skabe større og sundere fiskebestande på Sjælland. I det nyeste afsnit af FISKEguiden er Gordon P. Henriksen og Niels Vestergaard taget ud med en masse frivillige fra Grusbanden, ”bandeleder” Rune Hylby og fiskebiolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Her får du et indblik i de frivillige bandemedlemmers arbejde med at lave bestandsanalyser, udlægge gydegrus, indfange moderfisk og mange af Grusbandens projekter rundt omkring i Fishing Zealand-kommunerne. Formanden i Nationalpark Skjoldungernes Land, Lars Vedsmand, fortæller også om den værdi, Nationalparken og lodsejere ser i Grusbandens indsats.

En stærk og aktiv Grusbande er en vigtig del af at sikre, at fiskebestanden har gode muligheder for at yngle og trives. Der skal bestemt også lyde en klar opfordring herfra til selv at blive en aktiv del af Grusbanden. Meld dig ind via Facebook her eller tilmeld dig her.

Du kan se det nyeste afsnit her: