Fiskeriforbud bliver til hjemtagningsforbud i Københavns Havn

Fiskeriforbud Bliver Til Hjemtagningsforbud I Kbhhavn Marie Brandt De københavnske lystfiskere kan ånde lettet op - et forbud mod torskefiskeri i havnen er taget af bordet. Dog bliver det ikke tilladt at hjemtage torsk, indtil indholdet af tungmetaller i torskene er kommet under de tilladte grænseværdier. Foto: Marie Brandt.

Fødevarestyrelsen fremlagde tilbage i april et forslag om totalforbud mod fiskeri efter torsk i Københavns Havn på grund af forhøjede mængder af kviksølv i torskene. Danmarks Sportsfiskerforbund og den lokale Fiskeklub København mente, at et fiskeriforbud var for vidtgående og foreslog i stedet for et hjemtagningsforbud. Det er nu blevet hørt, og det vil derfor fortsat være muligt at fiske efter torsk i havnen.

Det vakte stor bekymring blandt de københavnske lystfiskere, da Fødevarestyrelsen i april fremlagde forslag om et totalforbud mod fiskeri efter torsk i Københavns Havn på grund af forhøjede mængder kviksølv i torskene.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Fiskeklub København mente, at et fiskeriforbud var for vidtgående og opfordrede i deres høringssvar i stedet for til et hjemtagningsforbud, så der stadig kan fiskes i havnen.

Det er nu blevet imødekommet, og Hovedstadens lystfiskere kan derfor ånde lettet op. Delvist, i hvert fald.

- Vi er glade for, at fiskeriet efter torsk i havnen ikke er blevet lukket helt ned. Det er det absolut mest populære fiskeri og på mange måder unikt, at man kan fiske torsk midt inde i en hovedstad. Men det er samtidig også bekymrende, at fiskene er så forurenede, at de ikke kan spises. Der bør altså ses og arbejdes på, hvordan vi får vandkvaliteten og bundforholdene i havnen op på et niveau, hvor det ikke længere gør fiskene giftige, siger Marie Brandt, forperson for Fiskeklub København.

Hun bakkes op af biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert.

- Et forbud mod torskefiskeri i Københavns Havn havde de facto været en nedlukning af fiskeriet i havnen. Derfor er det glædeligt, at det sammen med blandt andet Fiskeklub København er lykkedes at få ændret lovforslaget fra et fiskeriforbud til et hjemtagningsforbud, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter:

- Nu kan Københavns lystfiskere heldigvis stadig smide snøren i vandet i havnen, men i Danmarks Sportsfiskerforbund vil vi naturligvis arbejde videre for at få skabt et endnu renere vandmiljø i havnen, så det igen kan blive muligt at hjemtage torsk derfra. Forureningen i havnen skal begrænses, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Fiskeklub København opfordrede desuden også til, at der løbende bliver taget yderligere prøver af havnens fisk med henblik på at overvåge udviklingen af tungmetaller i fiskene. Fødevarestyrelsen har overfor Danmarks Sportsfiskerforbund bekræftet, at der fremadrettet vil blive foretaget prøver af torsk og andre fiskearter i havnen.

Du kan læse den endelige bekendtgørelse om fiskeri i Københavns Havn her.

Hjemtagningsforbuddet er nu også indført for arterne skrubbe, sild, aborre og ål, som det ellers før var forbudt at fiske efter.

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. juli 2022.