DSF: Muligt forbud mod torskefiskeri i Københavns Havn virker forhastet

Torsk København Forbud Web Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at et fiskeforbud mod torsk vil være for vidtgående. Forbundet efterspørger nye undersøgelser af torskenes indhold af kviksølv - og mener, at et hjemtagningsforbud eventuelt kan være en mulighed, hvis det viser sig, at torskene er plaget af kviksølvforurening. Foto: Andreas Findling-Rottem.

En ny undersøgelse fra Københavns Havn viser, at der er fundet forhøjede koncentrationer af kviksølv i havnens torsk. Derfor foreslår Fødevarestyrelsen et forbud mod fiskeri af torsk i havnen. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at et forbud er at skyde langt over mål – og at der samtidig er behov for yderligere undersøgelser.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Det har i flere år været yderst populært at fiske torsk i Københavns Havn, og har man selv bevæget sig langs Hovedstadens moler og bolværk, har man kunne opleve, at det vrimler med lystfiskere fra Nordhavn til Sydhavn.

Men et nyt forslag (red. bekendtgørelse) fra Fødevarestyrelsen lægger nu op til, at det skal være forbudt at fiske efter torsk i havnen. Det skyldes, at Fødevarestyrelsen har fundet forhøjede koncentrationer af kviksølv i havnens torsk.

Der er dog tale om relativt små overskridelser af grænseværdierne, som er målt på et spinkelt datagrundlag med blot 10 torsk fra inderhavnen og 10 torsk fra yderhavnen. I Danmarks Sportsfiskerforbund mener man derfor, at et forbud er at gå for langt.

- Det virker både forhastet og alt for restriktivt, når man på baggrund af en undersøgelse af i alt 20 torsk i efteråret 2020 nu vil forbyde det rekreative lystfiskeri efter torsk i havnen. Vi ønsker naturligvis ikke, at lystfiskere skal hjemtage og spise fisk, som de kan blive syge af, men inden der nedlægges et forbud, er der behov for at få undersøgt, hvorvidt det er et generelt problem for torskene i havnen, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Indtil da, må det være op til den enkelte lystfisker at vurdere om man vil hjemtage en torsk eller ej. Og vi vil selvfølgelig være med til at informere om de potentielle risici, der er herved. Skulle yderligere undersøgelser vise, at kviksølv-forurening er et udbredt problem i torskene og at koncentrationerne er på et uacceptabelt niveau, bør man i stedet overveje et hjemtagningsforbud fremfor et totalt fiskeforbud, siger Torben Kaas.

Det er desuden værd at bemærke, at Fødevarestyrelsen i deres egen rapport konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser.

I rapporten står blandt andet: ”Der er fundet indhold af kviksølv i alle fiskeprøver fra både nord-og sydhavn, hvoraf både skrubbe, torsk og sild fra inderhavnen samt sild fra yderhavnen overskrider grænseværdien. Resultaterne bør underbygges af yderligere målinger med flere fisk til rådighed.”

Danmarks Sportsfiskerforbund afgiver naturligvis høringssvar til bekendtgørelsen. Høringsfristen er d. 12. maj 2022. Bekendtgørelsen træder i kraft fra d. 1. juli 2022.