Fisk i vandløb undersøges nu for forurening med PFAS

Skalle Agnfisk Især de fisk, der lever permanent i vandløbene, har risiko for at ophobe giftstoffet i kroppen. Det samme er ikke tilfældet med vandrefiskene, hvis tilvækst alt overvejende sker i havet.

I oktober og november vil Miljøstyrelsen indfange og undersøge fisk fra udvalgte vandløb for at undersøge, om de er forurenet med giftstoffet PFAS, som stammer fra brandøvelsespladser. Indtil resultat af undersøgelsen foreligger, anbefaler Danmarks Sportsfiskerforbund derfor, at man udlader at hjemtage og spise fisk som aborre og gedde, der lever permanent i vandløbene.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Siden det kom frem, at det giftige og muligvis kræftfremkaldende stof PFAS var blevet overført til mennesker fra kvæg, der havde græsset på marker nær en brandøvelsesplads ved Korsør, har der været skærpet fokus på stoffet og på de øvrige steder i landet, hvor det har været anvendt ved brandøvelser.

Mange af disse pladser ligger i nærheden af vandløb, og Miljøstyrelsen vurderer, at det kan have påvirket cirka 50 vandløb landet over.

Her finder du de berørte vandløb

Danske regioner og Forsvarets Ejendomsstyrelse har udpeget de steder, hvor PFAS kan have fundet vej til vandløbene.

 

På listen her kan du se de vandløb, det handler om.

 

Kort om PFAS

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret.

 

Brandslukningsskum indeholdt tidligere PFOS, og da det ofte blev anvendt på brandøvelsespladser, er der mistanke om forurening med stoffet netop disse steder.

 

Læs mere om PFAS her.

Iværksætter undersøgelse
Miljøstyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse i løbet af oktober og november, hvor fisk fra vandløbene indfanges og vævsprøver fra fiskene sendes til undersøgelse, for at se om stoffet PFAS har ophobet sig i fiskene.

Resultatet af undersøgelserne ventes at foreligge i begyndelsen af 2022.

Forbundet råder til forsigtighed
Den mulige forurening rejser naturligvis spørgsmålet, om det så er tilrådeligt at hjemtage og spise fisk fra de berørte vandløb.

– I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem fisk som for eksempel aborre og gedde, der lever hele deres liv i vandløbene og så vandrefisk som laks og havørred, hvis tilvækst primært sker i saltvand, udtaler Danmarks Sportsfiskerforbunds biolog Kaare Manniche Ebert.

– Fisk, der lever hele deres liv i vandløbet, vil nemlig have større risiko for at ophobe giftstoffet i kroppen, så på den baggrund anbefaler vi, at man undlader at hjemtage og spise fisk som aborre og gedde fra de berørte vandløb, indtil vi kender resultaterne af undersøgelsen, siger han og fortsætter:

– Med hensyn til laks og havørred er risikoen sandsynligvis ikke særligt stor, da de har haft størstedelen af deres opvækst ude i havet. Og da voksne individer ikke tager føde til sig i ferskvand, så vil de forhåbentligt ikke optage PFAS, mens de opholder sig i vandløbene. Skulle det vise sig, at det kan optages over gællerne, så har vi dog en ny situation.

Ikke brug for forbud nu
Han mener dog, at situationen lige nu og her ikke kræver handling i form af forbud mod fiskeri eller lignende.

– Fiskesæsonen er jo næsten forbi, og langt de fleste lystfiskere, der smider snøren i vandet i vandløbene de næste par uger, hjemtager generelt ikke de mest farvede fisk, der har opholdt sig længst tid i vandløbene, da spiseværdien er meget begrænset. Når resultatet af undersøgelsen kommer først i 2022, så ved vi mere om indholdet af PFAS i vandrefiskene. Med udgangspunkt i den viden, er det muligt at tage fornuftige beslutninger om den fremtidige forvaltning af de berørte vandløb, slutter Kaare Manniche Ebert.