Partnerskab udplanter 10.000 ålegræsskud i Horsens Fjord

DSCF0269 Der blev hentet friske skud fra sunde ålegræsbælter, og de enkelte skud blev derefter fastgjort til et søm. Dermed var de klar til, at dykkerne kunne plante dem ud i fjordbunden.

Det lokale partnerskab, der arbejder for at forbedre miljøtilstanden i Horsens Fjord, er nu kommet et vigtigt skridt videre. Først i juli blev der nemlig udplantet ålegræs i fjorden, og netop udplantning af ålegræs er sammen med etablering af nye stenrev nogle af de vigtigste initiativer for partnerskabet.

Miljøtilstanden i Horsens Fjord lever langt fra op til de kvalitetsmål, der er angivet i vandplanerne, og et lokalt partnerskab har derfor gennem længere tid arbejdet med initiativer, der skal forbedre miljøet i fjorden.

I partnerskabet deltager blandt andet Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og dykkerklubberne i Horsens, og ikke mindst dykkerne kom på arbejde, da der blev udplantet ålegræs onsdag den 2. juli.

Afmærkning af udplantningsfelter
Allerede den 25. juni var der folk ved fjorden for at forberede projektet, fortæller Jan Karnøe, der udover at være næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening også er tovholder for partnerskabet.

– Torsdag blev felterne for udplantning af ålegræs ved Sondrup og Alrø afmærket. Horsens Motorbådsklub lagde båd til, og Horsens Dykkerklub stillede en dykker til rådighed, mens Flemming Degnbol fra Horsens Kommune passede gps’en, fortæller Jan Karnøe.

Flemming Degnbol tog igen ud mandag med en medarbejder fra vandløbsafdelingen og afmærkede de sidste felter, og mandag/tirsdag stillede materielafdelingen fra Horsens Kommune bord-/bænkesæt, affaldsbeholder og et festivaltoilet op på stranden ved Øster Bisholt, der skulle være base for de næste dages arbejde.

DSCF0272 Selve udplantningen blev foretaget af dykkere fra Syddansk Universitet og fra de lokale dykkerklubber.

4.000 skud om dagen
Onsdag den 1. juli blev basen så bemandet med tre medarbejdere fra Syddansk Universitet, seks dykkere, én jolle med skipper samt 16 hjælpere til montering af ålegræsskud.

– Dykkerklubben hentede meget hjælpsomt deres gummibåd, som vi fik stor glæde af. Først blev der hentet skud fra et sundt ålegræsfelt, og så kunne hjælperne gå i gang med at montere dem på jernsøm med jerntråd. Imens blev dykkerne instrueret i udplantningsteknik, og feltet til udplantning opmærket, fortæller Jan.

Ved middagstid var der monteret nok skud til, at selve udplantningen kunne starte. Der blev udplantet i alt ca. 4.000 skud denne dag, og så var det også ved at være aften, og dykkerne var udmattede.

Torsdag den 2. juli gik arbejdet hurtigt i gang igen. Der var monterede skud og materiale til montering fra dagen før, så alle kom hurtigt i arbejde. Der blev også denne dag udplantet ca. 4.000 skud og opmagasineret materiale på lavt vand til næste dag.

Hurtig vækst

Et pilotprojekt har vist, at udplantning af blot 20 rodskud bliver til 1.000 nye ålegræsplanter på blot en enkelt vækstsæson.

 

Ålegræsset modvirker erosion af fjordbunden og er et vigtigt levested for fiskeyngel og krebsdyr.

Tre hårde dage
– Fredag den 3. juli skulle vi så klare os uden hjælp fra SDU. John Møller Nielsen fra Horsens Dykkerklub var godt inde i fremgangsmåderne, og denne dag udplantede dagens fire dykkere det sidste monterede materiale, i alt ca. 2.000 skud, fortæller Jan.

De ni hjælpere på denne dag standsede godt middag, så der ikke blev monteret flere skud, end der kunne udplantes, og feltet, der er 100 gange 80 meter, er nu mere end halvt beplantet. Ved 16-tiden blev materiellet pakket sammen og gummibåden taget på land.

– Knapt halvdelen af de medvirkende havde da arbejdet alle tre dage og var godt trætte og solbrunede. Vejrudsigten for lørdag inviterede ikke til fortsættelse, og ferien stod meget passende for døren for de fleste. Det har været opmuntrende at se, hvor mange der har ydet en stor personlig indsats for at prøve at vende den kedelige udvikling i Horsens Fjord. Der vil blive mange flere chancer i de kommende år, slutter Jan Karnøe.

TV2 Østjylland var med ved udplantningen. Se deres reportage her: