Skrubbeyngel på vej til udsætning i Horsens Fjord

Skrubbeyngel Den nye skrubbeyngel skal udsættes i Horsens Fjord af frivillige lystfiskere og fritidsfiskere. Foto: Mads Christoffersen.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening medvirker i et nyt udsætningsprojekt, der skal forsøge at ophjælpe bestanden af skrubber i Horsens Fjord. Første yngel vil være klar til udsætning denne sommer.

De støtter skrubbeprojektet:

  • Erhvervshavnen i Horsens lægger lokaler og strøm til projektet

  • DTU Aqua bidrager med faglig rådgivning

  • Fisketegnsmidlerne finansierer opdrættet på Venø

  • Horsens Kommune har givet tilsagn om at støtte projektet med 4000 kr. i 2020

Tidligere kunne man fange skrubber fra havnen i Horsens og Snaptun, men det er ikke længere tilfældet. Både lystfiskere og fritidsfiskere har observeret skrubbernes tilbagegang i Horsens Fjord, og derfor er Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund gået sammen om et nyt udsætningsprojekt, der skal ophjælpe fjordens bestand af skrubber.

Skrubbefabrik på havnen
I et pakhus på Horsens Erhvervshavn står der nu et lille recirkuleret anlæg med 10 skrubber, som snart er modne til strygning. Skrubberne er indfanget af fritidsfisker og initiativtager til projektet, Kurt Damgaard. Frivillige fra projektet passer anlægget, indtil skrubberne skal stryges og æggene befrugtes sidst på måneden.

Derpå bliver den befrugtede rogn sendt til Venø Fisk og Skaldyr, der drives af Dansk Fritidsfiskerforbund. Venø Fisk og Skaldyr vil tage sig af opdrættet frem til juni måned, hvor skrubbeynglen vil være 5-10 cm og udsætningsklar. Herefter vil frivillige udsætte ynglen i Horsens Fjord med vejledning fra DTU Aqua.

– Vores håb er, at projektet kan hjælpe skrubbebestanden til at komme over en tærskel, hvor den pludselig lykkes bedre med at formere sig, siger næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, Jan Karnøe.

Indvielse Af Horsensanlægget Kopi
Det recirkulerede anlæg til skrubber bliver indviet på Horsens Erhvervshavn.
Hadsundanlægget Kopi
Skrubbeanlægget i Horsens er inspireret af et lignende anlæg i Hadsund.

DTU Aqua følger projektet
Helt fra begyndelsen har DTU Aqua fulgt skrubbeprojektet fra sidelinjen og har rådgivet om indfangning, opbevaring, strygning og opdræt af skrubber.

– Vi ved i forvejen meget lidt om skrubbers vandring og gydning i danske farvande, og derfor tager vi forskere godt imod et projekt som det her, siger Mads Christoffersen, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua.

Han vurderer, at der er gode chancer for, at udsætningerne får en effekt på skrubbebestanden i Horsens Fjord.

– Horsens Fjord er et godt levested for skrubber, så jeg forventer, at en stor del af skrubbeynglen overlever efter udsætningen, og der er er også grund til at tro, at udsætningerne kan bidrage til, at bestanden af skrubber vokser i området, siger Mads Christoffersen.

– De små skrubber, der ikke overlever, dør formentlig ikke af sult, men bliver ædt af prædatorer som primært skarv, men også sæl.

Mulighed for mærkning
Ved at mærke udsætningsynglen vil man kunne undersøge, hvor mange fisk der overlever den ubeskyttede tilværelse i fjorden og havet.

– Mærkning er ikke en del af planen i første omgang, men vi kan godt se en ide i at mærke skrubbeynglen ved én af de kommende udsætninger i Horsens Fjord. Enten med elektroniske mærker, som kan afsløre fiskenes vandring, eller med en mere primitiv mærkning, en form for tatovering, der kan gøre os klogere på fiskenes overlevelse og vækst efter udsætningen, siger Mads Christoffersen.

Han understreger, at udsætningerne skal opfattes som et pilotprojekt, da skrubbeopdrættet indtil videre er baseret på relativt få indfangede skrubber.

–  For at undgå indavl, bør man avle med mindst 25 fisk af hvert køn, men af erfaring ved vi også, at det kan være vanskeligt at indfange så mange gydemodne fisk. De fisk, der er indfanget i Horsens Fjord til opdræt, er dog en fin begyndelse på projektet, siger Mads Christoffersen.