Skrubber vandrer langt for at gyde

2013-05-19 08.29.01.jpg Undersøgelsen viser, at skrubberne i Roskilde Fjord vandrer langt nordpå i forbindelse med deres gydning.

En undersøgelse af skrubbernes vandringer i Roskilde Fjord tyder på, at de vandrer langt nordpå i forbindelse med deres gydning om vinteren. Pilotprojektet har dog ikke afsløret, præcis hvor langt de vandrer, men forskerne fra DTU-Aqua håber på, at nye undersøgelser kan fortælle mere om det.

Det er vigtigt at vide, hvor forskellige fiskearter gyder for både at kunne beskytte de gydende fisk og fiskeynglen og de områder, hvor gydningen finder sted.

I Danmark gyder skrubber i vintermånederne, men der findes meget lidt viden om, hvor gydningen foregår i de danske farvande. Derfor kortlægger DTU Aqua i disse år skrubbers gydevandring i Roskilde Fjord i samarbejde med lokale fiskere.

Pilotstudie i Roskilde Fjord
Roskilde Fjord er lang og smal, og saltholdigheden i fjorden varierer meget. Skrubber kan leve i mange forskellige saltholdigheder, men der mangler viden om, hvilke forhold skrubber foretrækker, når de skal gyde.

DTU Aqua påbegyndte derfor i efteråret 2018 et pilotstudie i Roskilde Fjord støttet af fiskeplejemidler. Formålet er at undersøge, om det er muligt at mærke skrubber med akustiske sendere og følge fiskenes vandringer igennem hele deres gydeperiode.

Desuden er formålet at kortlægge behovet for måleudstyr i form af lytteposter mellem Frederikssund og Hundested.

mærke.JPG Skrubberne er mærket med et floy-tag, der har et unikt nummer. Foto: DTU Aqua.

27 mærkede skrubber
Undersøgelsen startede midt i november 2018 inden skrubbernes gydeperiode. I alt blev 27 skrubber fanget af lokale fritidsfiskere i området. Herefter blev fiskene bedøvet, fik indopereret en akustisk sender i bugen og et synligt floy-tag-mærke på oversiden, så de mærkede fisk tydeligt kan genkendes. Hver sender har et individuelt nummer, der fungerer som fiskens CPR-nummer.

Efter mærkningen blev skrubberne sat ud ved Kølholm lige syd for Frederikssund. DTU Aqua har derefter fulgt hver enkelte fisks vandring i fjorden.

Hvis du fanger en mærket fisk

Hvis du fanger en mærket fisk, beder DTU Aqua om at få besked af hensyn til forskningen.

 

Send nummer på mærket og gerne også på den sender, som fisken har i bugen, til Mads Christoffersen på mail eller telefon 2465 6648.

 

Læs mere om undersøgelsen i DTU Aquas nyhedbrev.

Skrubberne svømmede nordpå
Resultaterne viser indtil videre, at langt de fleste skrubber svømmer nordpå, da en stor del af de mærkede fisk blev registret ved de lytteposter, der står ved Dyrnæsrenden over 10 km nord for det område, hvor fiskene blev sat ud. Langt de fleste skrubber passerede lytteposterne ved Dyrnæsrenden inden den 31. december 2018.

Længere nordpå kan man kun gætte sig til skrubbernes ruter, da der ikke er placeret lytteposter nord for Dyrnæsrenden.

Af de 19 skrubber, der passerede Dyrnæsrenden, er tre fisk indtil videre vendt tilbage, men der er håb om flere registreringer, inden batterierne i senderne, som forventet, udløber i maj-juni 2019, og pilotprojektet slutter.

Behov for flere undersøgelser
Pilotstudiet viser, at det kan lade sig gøre at mærke skrubber med sendere og følge fiskenes vandringer. Derved kan gydeområderne kortlægges, hvilket vil gøre det muligt at skåne områderne for forstyrrelser. Det kan betyde en større skrubbebestand og dermed skabe grundlag for et bedre skrubbefiskeri i fremtiden.

Pilotstudiet viser også, at der er behov for flere lytteposter i Roskilde Fjord. Studiet tyder på, at mange skrubber gyder nord for Dyrnæsrenden, men gydeområdets nøjagtige lokalitet er stadig ukendt. Flere lytteposter i fjorden vil give bedre viden om gydeområdet og vil bl.a. kunne fortælle, om skrubberne svømmer hele vejen til Kattegat eller bliver i den nordlige del af Roskilde Fjord, når de gyder. DTU Aqua håber derfor på finansiering til en kommende større undersøgelse af skrubbers gydeområder.