Deltag i årets ørredudsætning i Nordsjælland

Billed 1, Linda Bollerup Høeg Og Akvarier Tag gerne børnene med ved arrangementet ved Esrum Å. Så kan de nemlig få lov til selv at sætte en portion ørreder ud.

Tirsdag den 23. april sættes der mange tusinde ørreder ud ved tre åmundinger i Nordsjælland. Du kan deltage ved udsætningen i Esrum Å, og tag gerne børnene med, så de kan få lov til at sætte en portion ørreder ud.

Det er de tre foreninger Nive Å Lystfiskerforening, Esrum Ålaug og Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening, der i samarbejde med Den sjællandske Grusbande og Fyns Laksefisk, sætter fiskene ud i vandløbene i Nordsjælland.

I år finder udsætningerne sted tirsdag den 23. april, hvor over 50.000 ørredsmolt udsættes i mundingerne ved Højbro Å, Esrum Å og Nive Å.

Ved Esrum Å har de involverede foreninger arrangeret et lille event, hvor du er velkommen til at deltage. Det foregår tirsdag den 23. april kl. 19 på Munkerup Strandvej ved nr. 4, hvor vejen krydser åen.

– Vi sætter akvarier op, så du kan se de små ørreder helt tæt på, inden de bliver sat ud i Esrum Å, og hvis du har lyst, kan du få en lille portion ørreder, som du selv kan sætte ud i åen, fortæller Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande.

Lokalt tilpassede ørreder
Alle de ørreder, der udsættes, er afkom fra moderfisk, der er opfisket i Esrum Å.

– Ørrederne er derfor genetisk godt rustet til at kunne klare sig, da moderfiskene er tilpasset livet langs Nordsjællands og Øresunds kyster, fortæller Rune Hylby og fortsætter:

 – Udsætningen af de mange tusinde små ørreder giver helt sikkert fiskeriet efter havørreder et løft langs kysterne i Nordsjælland.

Det er folkene i Esrum Ålaug, der hvert efterår fanger moderfiskene ved hjælp af elektrofiskeri i de nedre dele af Esrum Å. Moderfiskene bliver strøget for æg og sæd på Esrum Møllegård, inden de bliver genudsat i Esrum Å.

Æg og sæd bliver derefter kørt til Odense, hvor fiskemester Linda Bollerup passer de små ørreder i et års tid på Fyns Laksefisk. Ørrederne er dermed lidt over et år gamle, når de sættes ud i april måned i vandløbene, og de har nået en længde omkring 10-15 cm.

Udsætningerne er en del af den fiskepleje, der finansieres gennem det obligatoriske Fisketegn.