Sydsjællands Ørredfond tegner grønt medlemskab af forbundet

strandegaard.jpg Sydsjællands Ørredfond kan nu trække på forbundets kompetencer i arbejdet med de sydsjællandske fiskevande.

Gode erfaringer med hjælp og støtte i konkrete sager fører nu til, at Sydsjællands Ørredfond tegner et grønt medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Da Sydsjællands Ørredfond havde bestyrelsesmøde den 5. september, blev det besluttet at melde fonden ind i Danmarks Sportsfiskerforbund med et grønt medlemskab, som er et af de fleksible medlemskaber, der blev vedtaget på den seneste kongres i forbundet.

– Ørredfonden har allerede modtaget god hjælp og støtte fra forbundet i forbindelse med skarvregulering og den kommende sag om garn-restriktioner på Karrebæk Fjord og Præstø Fjord, og der er siden opstået et ønske om at være med i forbundet for at bidrage økonomisk og moralsk til forbundet og stå sammen med de øvrige forbundsmedlemmer for at varetage vores fælles interesser, skriver ørredfondens formand Søren Grothe Petersen på ørredfondens Facebook-side.

Det grønne medlemskab indebærer, at foreninger og sammenslutninger kan trække på forbundets kompetencer med hensyn til støtte og rådgivning indenfor natur og miljø, samt fiskeriforvaltning. Man får derimod ikke adgang til forbundets medlemsservice, fiskekort.dk og lignende serviceydelser.