WWF går med i projekt ”Rovfiskene tilbage til brakvandet”

Gedde

WWF Verdensnaturfonden går nu ind i kampen for at genoprette bestanden af rovfisk i brakvandet omkring Sydsjælland. Over de næste fire år bidrager WWF blandt andet med ressourcer til udsætning af brakvandsgedder, der er en af anbefalingerne fra projektgruppen bag ”Rovfiskene tilbage til brakvandet”.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Rovfiskene tilbage til brakvandet

”Rovfiskene tilbage til brakvandet” er en faglig anbefaling udarbejdet af Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, DTU Aqua, Naturstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Københavns Universitet, Fishing Zealand og Lystfisker Danmark, med bidrag fra lokale ressourcepersoner.

 

Lystfisker Danmark har været projektleder.

 

Anbefalingen redegør for årsagerne til rovfiskenes tilbagegang, kommer med forslag til en handlingsplan samt fastsætter konkrete mål for at få rovfiskebestandene på fode igen.

 

Læs anbefalingen her.

WWF Verdensnaturfonden har netop annonceret deres engagement i projektet "Rovfiskene tilbage til brakvandet", et initiativ rettet mod at genoprette de truede bestande af brakvandsgedder og -aborrer omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland.

Det sker i kølvandet på, at Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med blandt andre Fishing Zealand, Lystfisker Danmark, DTU Aqua og en række lokale kommuner sidste år udgav en rapport, der blandt andet redegør for årsagerne til rovfiskenes tilbagegang, kommer med forslag til en handlingsplan samt fastsætter konkrete mål for at få rovfiskebestandene på fode igen. 

- WWF’s engagement i projektet markerer en væsentlig styrkelse af det allerede igangværende arbejde, hvor lokale kommuner, forskningsinstitutioner og lystfiskerorganisationer sammen søger at vende den alarmerende tilbagegang af aborrer og gedder i de sydsjællandske brakvandsområder, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund og en del af projektets styregruppe. 

Netop nu i slutningen af marts og begyndelsen af april yngler brakvandsgedderne, og derfor er WWF Verdensnaturfonden sammen med Vordingborg Kommune og Fiskelinjen fra FGU-skolen i Ringsted allerede i gang med at indfange nogle af de få tilbageværende moderfisk. 

På skolen stryges fiskene for æg og sæd, hvorefter æggene klækkes, og ynglen opdrættes i særlige opdrætsanlæg. Når sommeren og varmen kommer, sættes ynglen ud i deres oprindelige levesteder. 

Formålet med projektet er at sikre de truede geddebestandes overlevelse, indtil der er genskabt et godt miljø og robuste levesteder, som kan understøtte store og sunde bestande af vilde brakvandsgedder. 

- Sydsjælland og øerne har en helt særegen brakvandsnatur og derfor også et højt tilpasset dyreliv, som ikke findes mange andre steder i verden. Vi er udfordret af mangel på plads til naturen og den katastrofale tilstand i vores kystvande, hvilket brakvandsgeddernes triste situation er et udtryk for. Derfor er vi glade for, at der kommer øget fokus på at beskytte den fantastiske biodiversitet, som vores kommune rummer, siger biolog Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune, der også varetager den praktiske del af arbejdet med at indfange og udsætte brakvandsgedder. 

I WWF Verdensnaturfonden er der naturligvis også stor glæde over at være en vigtig medspiller i arbejdet for de unikke brakvandsrovfisk omkring Sydsjælland. 

- Brakvandsgedderne har brugt tusindvis af år på at tilpasse sig livet i de meget specielle omgivelser, men på få årtier har vi mennesker formået stort set at udrydde dem. Fiskene er udtryk for finjusteret biodiversitet, og hvis de forsvinder, får vi dem altså ikke tilbage igen. Tilbagegangen viser med andre ord, hvor grelt det står til med at beskytte naturen her til lands – og ikke mindst til vands, siger seniorspecialist Anne-Kristine Sverdrup fra WWF Verdensnaturfonden. 

Du kan læse mere hos Fishing Zealand og WWF Verdensnaturfonden.

Fisk