Danmarks Sportsfiskerforbund sejrer i klagesager om havbrug

netudskiftning1.JPG Havbrug er fiskeopdræt i åbne bure i havet, som sender næringsstoffer, fiskeafføring og rester af foder og medicin direkte ud i havmiljøet. Foto: Arkivfoto.

Danmarks Sportsfiskerforbund har fået medhold i to klagesager om miljøgodkendelser af to eksisterende havbrug i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Miljøstyrelsen gav Fejø og Skalø havbrug lov til at fortsætte fiskeopdræt som hidtil, men miljøgodkendelserne var utilstrækkelige.

Miljøkrav til storforurenende havbrug 

Havbrug står på listen over industrivirksomheder, der forurener betydeligt, og derfor skal produktionen miljøgodkendes af myndighederne.

Derfor holder vi øje med miljøgodkendelser

Danmarks Sportsfiskerforbund holder øje med, om myndighederne stiller tilstrækkelige krav i deres godkendelser af havbrug. For det er helt afgørende for havmiljøet og de vilde fisk, at der ikke slækkes på miljøkrav til havbrugene.


Læs forbundets klage over miljøgodkendelse til Fejø Havbrug

Læs forbundets klage over miljøgodkendelse til Skalø Havbrug

Find alle dokumenter i klagesagerne her

Havbrugsvirksomheden Aqua Pri A/S modtog i 2015 nye miljøgodkendelser til havbrugene Fejø og Skalø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Miljøstyrelsen afgjorde, at virksomheden måtte fortsætte driften af havbrugene som hidtil. Men det var ikke forsvarligt, vurderede Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi klagede derfor over godkendelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

– Fejø og Skalø havbrug forurener sårbare internationalt naturbeskyttede havområder i Smålandsfarvandet med kvælstof, fosfor, fiskeafføring og rester af foder, kobber og medicin i en målestok, som påvirker havmiljøet negativt. Det har Miljøstyrelsen ikke vurderet tilstrækkeligt, da styrelsen gav godkendelserne, siger Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han fremhæver flere andre alvorlige mangler i myndighedens miljøgodkendelser til havbrugene. Godkendelserne tager udgangspunkt i modelberegninger af havbrugenes forurening, som ikke viser, hvorvidt der sker en negativ påvirkning af havmiljøet. Derudover undlader styrelsen at tage højde for den samlede miljøbelastning fra de 10 havbrug, der ligger i Smålandsfarvandet. Ikke mindst forbigår Miljøstyrelsen den kendsgerning, at miljøforholdene i havområdet i forvejen er ringe og ikke lever op til EU’s krav til vandmiljøet.

Klagenævnets afgørelse er med til at understrege, at naturen, vandmiljøet og de vilde fisk påvirkes negativt af belastningen fra fiskeopdræt i åbne bure i havet. Vi kæmper mod havbrug fra bur til bur, og det bliver vi ved med.
Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Medhold fra klagenævnet
Danmarks Sportsfiskerforbund har fået medhold i havbrugsklagerne. Dermed ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet miljøgodkendelserne af Fejø og Skalø havbrug og sender sagen retur til Miljøstyrelsen, som på ny skal gennemgå havbrugenes miljøgodkendelser.

– Vi har vundet en vigtig sejr over to eksisterende havbrug i den lange, seje kamp mod havbrug i de indre danske farvande. Klagenævnets afgørelse er med til at understrege, at naturen, vandmiljøet og de vilde fisk påvirkes negativt af belastningen fra fiskeopdræt i åbne bure i havet. Vi kæmper mod havbrug fra bur til bur, og det bliver vi ved med, siger Lars Brinch Thygesen.

d5d943d100fc93d74d1cb157eb44c5c5c5acffd5.jpg
Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper mod havbrug i åbne bure i de indre danske farvande. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave på Facebook.