DSF: Forbyd udledning af miljøskadeligt røggasvand til havmiljøet

Container Ship 2893480 1920

Udledning af såkaldt røggasvand forurener havmiljøet og er uforeneligt med FN’s Havretskonvention. Danmarks Sportsfiskerforbund og en række grønne organisationer bakker derfor op om det forslag til forbud mod skibes udledning af røggasvand, som miljøministeren i dag præsenterer for Folketingets partier.

Røggasvand fra skibe

 

Et stigende antal skibe bruger såkaldte skrubbere, hvor røggassen fra skibene får et brusebad, hvorefter det forurenede røggasvand med giftige tungmetaller og tjærestoffer udledes direkte i havet.

 

Alternativet til skrubbere er, at skibene blot anvender renere brændstoffer og nedbringer forureningen. Men da de renere brændstoffer er dyrere, er skrubbere attraktive.

 

I 2008 var der tre skibe med skrubbere. Nu er der over 5.000. 

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at udledningen af såkaldt røggasvand eller scrubbervand fra skibe er en væsentlig kilde til flere af de tungmetaller og tjærestoffer som forurener havmiljøet. Skibe bruger såkaldte scrubbere for at rense røggassen for svovl ved at vaske røgen for herefter at udlede røggasvandet direkte til havet.

Det har medvirket til, at der er for høje niveauer af en række tungmetaller og tjærestoffer som bly, cadmium, anthracen og benz(a)pyren i havmiljøet. Beregninger fra Miljøstyrelsen viser, at op mod 20 procent af udledningen af nikkel og 7 procent af udledningen af anthracen kommer fra scrubbervand, skriver Miljøministeriet på deres hjemmeside.

Tungmetaller i fisk og skaldyr til konsum kan i større mængder give alvorlige negative effekter for mennesker. Fx kan for høje mængder af bly påvirke centralnervesystemets udvikling, herunder evnen til at lære og huske, mens cadmium kan påvirke nyrernes funktion.

Scrubber Røggasvand/scrubbervand indeholder høje koncentrationer af en række giftige tungmetaller, som er langsomt nedbrydelige og ophober sig i blandt andet fisk. Foto: Miljøministeriet.

På få år er antallet af skibe, der udleder giftigt røggasvand direkte i havet steget markant. Derfor foreslog Danmarks Sportsfiskerforbund og flere grønne organisationer for et år siden, at miljøminister Magnus Heunicke (S) forbød skibes udledning af røggasvand i de danske territoriale havområder. 

Der er i dag over 100 restriktioner mod skibes udledning af røggasvand i andre lande. Men selv om de danske havområder er nogle af de mest belastende af skibenes røggasvand, så har Danmark fortsat ingen restriktioner på udledningen.

I fredags har Danmarks Sportsfiskerforbund og flere grønne organisationer afholdt møde med ministeren og kan med tilfredshed konstatere, at ministeren har lyttet til de bekymringer, organisationerne rejste i brevet.

Ministeren har undersøgt sagen i detaljer. De erhvervsøkonomiske omkostninger ved et forbud er meget begrænsede. Til gengæld vil et forbud være en stor gevinst for havmiljøet og gøre, at Danmark lever op til sine forpligtelser i FN’s Havretskonvention.

Senere i dag mødes miljøminister Magnus Heunicke med Folketingets partier til forhandlinger om, hvordan udledningen af røggasvand kan forbydes. Ministeren vil bl.a. præsentere partierne for konkrete modeller for mulige lovændringer. 

Næste skridt er et internationalt forbud, da størstedelen af røggasvandet udledes i den internationale del af de danske havområder.

Sammen med de øvrige grønne organisationer presser Danmarks Sportsfiskerforbund på for at opnå dette via OSPAR, HELCOM, EU og IMO. 

Du kan læse mere om sagen på miljøministeriets hjemmeside her.

Fisk