Kongressen får nye stemmer  

IMG_6954_web.jpg

For første gang nogensinde får individuelle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund et talerør ved kongressen. På årets kongres deltager fem repræsentanter for de individuelle medlemmer.

I slutningen af 2017 inviterede Danmarks Sportsfiskerforbund til vælgermøder i landets fem regioner for at få valgt fem repræsentanter for forbundets individuelle medlemmer. Nu har fem lystfiskere påtaget sig hvervet som delegeret for de individuelle medlemmer. De delegerede skal repræsentere de individuelle medlemmer fra hver af landets fem regioner, når de deltager i Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres i marts 2018. Ved seneste kongres i 2016 blev det besluttet, at individuelle medlemmer fremover skal have politisk indflydelse ved kongressen. De individuelle delegerede får derfor deres debut som kongresdeltagere i år.
 
Stemmeret og taleret
Ved kongressen bliver Danmarks Sportsfiskerforbunds overordnede politik og strategi lagt fast for den kommende kongresperiode. Der bliver taget beslutninger, som bestemmer retningen for det efterfølgende arbejde i forbundsbestyrelsen. Desuden bliver der valgt en ny bestyrelse for kongresperioden. Enhver delegeret har tale taleret og kan fremsende forslag til kongressen og opstille kandidater til forbundsbestyrelsen på vegne af de medlemmer, man repræsenterer. De samme rettigheder gælder naturligvis de nye delegerede for individuelle medlemmer.