Ny sammenslutning af småbådsklubber indgår associeringsaftale med Danmarks Sportsfiskerforbund

Shutterstock 1114230404 Sammenslutningen af Småbådsklubber i Danmark, der repræsenterer i alt 9 småbådsklubber bestående af 3.276 medlemmer, er nu associeret medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Foto: ShutterStock.

Den nystiftede "Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber", der sammenlagt repræsenterer over 3200 medlemmer, indgår en associeringsaftale med Danmarks Sportsfiskerforbund. Aftalen betyder blandt andet, at Forbundet vil varetage småbådsklubbernes interesser samt repræsentere dem i §7-udvalget. Begge parter ser frem til samarbejdet for at styrke småbådsfiskeriet i Danmark.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Det indebærer associeringsaftalen:

– DSF repræsenterer Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber i §7 udvalget.

– DSF udarbejder høringssvar og klager på vegne af Småbådsklubberne i Danmark.

– Småbådsklubberne deltager i landsdelsmøderne.

– To repræsentanter for Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber inviteres til at deltage i DSF’ kongres som observatører.

Småbådsklubberne herhjemme har længe arbejdet på at danne en fælles juridisk paraplyorganisation, og den 1. marts blev den nye sammenslutning ”Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber” stiftet. Sammenslutningen, der repræsenterer i alt 9 småbådsklubber bestående af 3.276 medlemmer, er nu associeret medlem af Forbundet.

Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, er glad for, at det er lykkedes småbådsklubberne at danne en sammenslutning med en fælles vision.

– Først og fremmest er vi rigtig glade for, at de store småbådsklubber herhjemme nu har dannet en fælles paraplyorganisation, som deler vores værdigrundlag og interesser. Forbundet har allerede i mange år arbejdet sammen med flere af småbådsklubberne, der nu er en del af sammenslutningen. Senest i tungruppen, som arbejdede sammen om at få en tunkvote til de danske lystfiskere samt i arbejdet med forvaltningen af østersølaksen og trollingfiskeriet, siger han og forklarer, hvorfor der er tale om en associeringsaftale og ikke et fuldgyldigt medlemskab.

– Grunden til, at der er tale om en associeringsaftale er, at store dele af medlemmerne ude i småbådsklubberne ikke er lystfiskere, ligesom vi kender det fra de andre lystfiskerforeninger under Forbundet. De bruger deres både til en lang række andre aktiviteter, og derfor er vi kommet frem til denne aftale, hvilket også afspejles i kontingentsatsen. Men på vegne af dem, som fisker, har småbådsklubberne et ønske om, at vi varetager deres interesser, siger han.

Andreas3[9] Kopi
I 2023 blev det forbudt at fiske videre efter laks i Østersøen, når den første fedtfinneklippede laks er fanget. Det gælder uanset, om man vælger at hjemtage den eller genudsætte den. Den regel er DSF absolut ikke tilfreds med. Foto: Tore Svendsen.

Sammenslutningen af Danmarks Småbådsklubber består af:

• Midtjysk Småbådsfiskeklub
• Jysk Småbådsfiskeklub
• Møn Trolling
• Sjællands Småbådsfiskeklub
• Bornholms Trollingklub
• Storebælt Småbådsklub
• Fyns Småbådsfiskeklub
• Lillebælts Småbådsklub
• Sønderjyllands Småbådsklub

Aftalen betyder derfor, at Forbundet taler småbådsfiskernes sag på udvalgte områder såsom trollingregler, forvaltningen af østersølaksen og kvoter i saltvand, og samtidig kommer til at repræsentere dem i §7-udvalget.

En fælles sag
John Thomsen, der er nyvalgt formand i Sammenslutning af Danmarks Småbådsklubber ser samarbejdet som et vigtigt tiltag for at sikre småbådsfiskeriet, der er under pres.

– Som bådfiskere kan vi se, at vores hobby er under pres. Det handler både om urimelige restriktioner på trollingfiskeriet, men også når det kommer til havmiljøet og vores fiskebestande, som mildest talt har det skidt. Derfor giver det kun mening, at vi gennem denne associeringsaftale etablerer et samarbejde med Forbundet, som blandt andet kan tale vores sager gennem klager og høringssvar. De har ressourcer, faglig viden og en vej ind til politikerne på Borgen og i EU, siger John Thomsen og fortsætter:

– Samtidig er det også vigtigt, at vi som lystfiskere står sammen om fælles sager. Sammen kan vi forhåbentlig skabe bedre vilkår for småbådsfiskerne og være med til at udbrede interessen for småbådsfiskeriet generelt, slutter formanden.