Kongressen bakker op om indsats for medlemsvækst

DSCF9724 Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Danmarks Sportsfiskerforbund skal vækste med 6 % flere medlemmer i 2023, og med vedtagelse af nye vedtægter og godkendelse af ny handlingsplan kommer indsatsen godt fra start.

”Vi skal være flere”. Sådan sagde Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Torben Kaas, da han blev valgt ind i bestyrelsen i 2020. Her to år senere gentog han ordene på forbundets kongres og præsenterede bestyrelsens ambition om at vokse med 6 % flere medlemmer om året fra 2023.

– Vi skal være flere i Danmarks Sportsfiskerforbund for at styrke vores legitimitet som interesseorganisation, og fordi det kræver en stærk økonomi at føre de projekter ud i livet, som kan forbedre grundlaget for et godt lystfiskeri, siger Torben Kaas.

På kongressen fremlagde han sammen med bestyrelsen de aktiviteter, der skal skabe medlemsfremgang i den nye kongresperiode fra 2022-2024, og planen fik en god modtagelse.

– I bestyrelsen er vi meget glade for den tillid, vi har mødt på kongressen. Det er positivt, at kongressens deltagere bakker op om de initiativer, vi vil sætte i gang for at lykkes med en medlemsvækst på 6 %, siger Torben Kaas og fortsætter:

– Fra det kommende år vil vi styrke kontaktpunkterne med potentielle medlemmer gennem blandt andet en digital kursusrække for nye lystfiskere, en øget satsning på videokommunikation og et samarbejde med grejbutikkerne om markedsføring af forbundet over for deres kunder.

– Desuden vil vi arbejde med at forbedre den rejse, som lystfiskere er på, fra de lærer os at kende, til de bliver medlem, og til de måske en dag melder sig ud. Formålet med det er at styrke både rekruttering og fastholdelse af medlemmer, og det første tiltag bliver at afprøve en ny kontingentstruktur og betalingsform for det personlige medlemskab, som skal gøre det mere attraktivt at tegne et medlemskab, siger Torben Kaas.

DSCF9798

Nye og tidssvarende vedtægter
Forslag til nye vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund blev et centralt tema på dette års kongres. Et udvalg nedsat af forbundsbestyrelsen har siden 2021 arbejdet med et forslag til ændrede vedtægter. Før kongressen 2022 havde forbundet ét sæt vedtægter for foreningerne og ét sæt for individuelle medlemmer. I de nye vedtægter er de to sæt vedtægter skrevet sammen i et nutidigt sprog.

De nye vedtægter indeholder en enkel og tidssvarende medlemsstruktur og en mere agil budgetmodel. Fremadrettet skal kongressen ikke længere godkende rammebudgetter for to år ad gangen. I stedet udarbejder forbundsbestyrelsen årlige driftsbudgetter hvert år inden nytår.

Nye vedtægter baner vejen
Muligheden for at eksperimentere med nye typer af medlemskaber og former for kontingentopkrævning kræver en ændring i forbundets vedtægter, som blev accepteret af kongressens deltagere, da de godkendte forslaget til et helt nyt sæt vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund. 

– I de nye vedtægter står der, at forbundsbestyrelsen kan afprøve andre medlemstyper og kontingentopkrævningsformer end dem, der er beskrevet i vedtægterne, og med den formulering har vi fået fjernet en vigtig sten på vejen til at hente flere medlemmer, slutter Torben Kaas.

Er du interesseret i, hvad der ellers skete på dette års kongres, så kan du se billeder og nedslag fra dagene her.