Råstofindvinding kan lokalt have store negative konsekvenser for fiskebestandene. Derfor skal der tages større hensyn til fisk og havmiljø ved sandsugning og lignende.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Indvinding af råstoffer fra havbunden forstyrrer og skader havmiljøet. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at der i meget højere grad tages hensyn til fiskeriinteresserne og fiskebestandene, når der skal gives tilladelse til at suge sand og grus fra havbunden.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder samtidig for, at vigtige gyde- og opvækstområder samt områder med store fiskerimæssige interesser fremover i et større omfang end hidtil friholdes for råstofindvinding. Forbundet støtter op om at stoppe for sandsugningen i Øresund. Området har en helt unik biodiversitet, der skal beskyttes. De forstyrrelser på havbunden, som sandsugning skaber, ødelægger levestederne for en lang række dyrearter i dette unikke farvand.

Fisk