Laksesæson 2024: Kvoter, regler og forventninger ved Storå

Klaus B Laks Premiere 2020 Den 16. april går det igen løs ved Storå, og er du heldig og dygtig, kan du måske gøre Klaus Balleby kunsten efter. Han landede denne flotte laks på 10,2 kg ved premieren i 2020.

Den 16. april er der premiere ved de lakseførende åer i Syd- og Vestjylland. Her giver vi et overblik over kvoter og regler ved Storå – og et bud på fiskeriet i den kommende sæson.

Nu er der ikke længe til, at det igen går løs ved de syd- og vestjyske vandløb, der har en laksebestand. Premieren finder sted den 16. april, hvor der sjældent er langt mellem de forventningsfulde lystfiskere ude ved åerne. Det gælder nemlig om at være på pletten, hvis du vil gøre dig forhåbninger om at kunne hjembringe en stor, blank laks, inden første del af kvoten er fisket op.

Fiskeristyrelsen udsender bekendtgørelser, der fastlægger nogle ufravigelige regler for fiskeriet, men derudover kan de enkelte sammenslutninger og foreninger fastsætte yderligere regler, så det gælder om at holde sig godt orienteret.

Her får du en gennemgang af kvoterne og de væsentligste dele af regelsættet ved Storå i 2024. 

Her finder du information
Du finder det samlede regelsæt på hjemmesiden for Sammenslutningen ved Storå. Her finder du også status på kvoterne og information om eventuel lukning på grund af høj vandtemperatur.
 

Kvoterne ved Storå i 2024
Kvoterne fastsættes af Fiskeristyrelsen efter biologisk rådgivning fra DTU Aqua, og de fastsætter, hvor mange laks der må hjemtages fra vandløbet. Når kvoten er opbrugt, må der fortsat fiskes, frem til næste kvote åbnes, eller til sæsonen slutter, men fiskene skal så genudsættes så skånsomt som muligt.

Kvoterne er opdelt i en kvote for store laks over 73 cm og en kvote for mindre laks på maksimalt 73 cm.

Kvoten for de store laks er på 155 laks. Den er opdelt i to portioner, som frigives den 16. april og 16. juni.

Der er desuden en kvote på 5 laks på B-vandet, som er den del af åen, der ligger opstrøms vandkraftsøen i Holstebro.

Kvoter for de mindre laks er på 200 stk. Den er ikke opdelt, men gælder for hele sæsonen.

Kvoten for hele Storå fordeles på de enkelte foreninger, konsortier og lodsejere, der er medlemmer af sammenslutningen. Når fordelingen er foretaget, vil den fremgå på sammenslutningens hjemmeside.

Fisker du ved åen, har du pligt til at holde dig orienteret om status på kvoterne. Den finder du her på hjemmesiden for Sammenslutningen ved Storå.

Reduktion i forhold til 2023
I 2023 faldt antallet af lystfiskerfangede laks i Storå til det laveste niveau siden 2015. Der udsættes ikke laks i Storå-systemet, så bestandens størrelse afhænger af den naturlige produktion. Den er under stigende pres på grund af flere bæverdæmninger, der hindrer adgangen til gydeområderne. På baggrund heraf er kvoterne for Storå reduceret fra i alt 400 laks i 2023 til i alt 360 laks i 2024. Det sker for at beskytte bestanden, og du kan læse om de biologiske begrundelser for reduktionen her.

Fangstbegrænsninger
Der må kun hjemtages én laks pr. person/sæson, og kun når kvoten er åben.

Indrapportering
Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på sammenslutningens hjemmeside inden kl. 24 på fangstdagen. 

Krogregler
Der må højst være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. 

Ved agnfiskeri må der kun anvendes enkeltkrog uden modhage. Der er ikke længere krav om, at det skal være en cirkelkrog.

Regler for naturlig agn
Fiskeri med rejer og rogn er forbudt.

Lukning ved høj vandtemperatur
Hvis der måles en vandtemperatur i åen på 18 grader eller over, og der ikke er udsigt til umiddelbart temperaturfald, bliver der lukket for fiskeriet. Hold dig orienteret på sammenslutningens hjemmeside.

Havørredfredning
Havørreden er fredet på Holstebro og Omegns Fiskeriforenings fiskevand. Det samme gælder for Vemb Lystfiskerforening, mens Lystfiskerforeningen af 1926 opfordrer til genudsætning.

Storå-Kortet
Ud over gyldigt fiskekort og det obligatoriske statstegn skal du som noget nyt i år også have erhvervet Storå-Kortet, for at du må fiske i åen nedstrøms vandkraftsøen i Holstebro. Kortet koster 150 kr. og kan købes her.
Pengene fra kortet går til vandplejearbejde i hele å-systemet.

IMG 1264
Vi du fiske i Storå nedstrøms kraftværksøen i Holstebro, skal du huske at købe det nye Storå-Kort.

Håber på en normal laksesæson og på fremgang for havørreden
Formanden for Sammenslutningen ved Storå, Gunner H. Pedersen, ser frem mod premieren, men frygter, det kan gå hen og blive en våd affære.

– Efter den megen regn i løbet af vinteren er jorden fuldstændig mættet og kan ikke optage mere vand, så får vi godt med regn i de kommende uger – og det er der jo udsigt til – så kan vi se frem til en å med meget høj vandstand, fortæller han og fortsætter:

– Jeg håber og satser på, at vi får et normalt år med fangst af cirka 1000 laks, men en stor bæverbestand, der har spredt sig overalt i å-systemet, skaber helt sikkert problemer for både laks og havørred. Vi har fredet havørreden i en stor del af åen og så en lille fremgang sidste år, og vi håber, at effekten af fredningen for alvor vil vise sig i år.

Spærringsproblematikken omkring kraftværksøen i Holstebro skal under politisk behandling i løbet af 2024, men Gunnar H. Pedersen har ikke de store forventninger.

– Jeg har ingen ide om, hvad der kommer til at ske. Der er meget snak, men vi mangler at se nogle konkrete handlinger, der kan sikre en løsning, slutter han.