Storå-kortet er nu en realitet

IMG 1268 Pengene, der kommer ind ved salg af Storå-kortet, går til vandplejearbejde i hele Storå-systemet.

Sammenslutningen ved Storå har besluttet, at du fra 2024 skal købe et Storå-kort, hvis du vil fiske på strækningen mellem Ringvejen i Holstebro og udløbet i Nissum Fjord. Indtægterne fra kortet går til vandplejearbejdet i hele å-systemet.

Gennem flere år har lystfiskere ved Skjern Å skullet betale et særligt Skjern Å-kontingent, hvor midlerne er gået til vandpleje og fiskeudsætninger. Nu følger Sammenslutningen ved Storå op med et tilsvarende Storå-kort, der i 2024 kommer til at koste 166 kr. inklusiv betalingsgebyr.

Hverken Skjern Å-Kontingentet eller Storå-kortet giver i sig selv adgang til at fiske, men er et bidrag, der skal betales oven i udgiften til foreningsmedlemskab eller dagkort. Bidraget skal betales af alle, der er 18 år eller derover.

Pengene går til vandplejearbejdet
Sammenslutningens begrundelse for at indføre Storå-kortet er et ønske om at skaffe flere midler til vandplejearbejdet.

– Det beløb, der indkommer ved salg af Storå-kortet, bruges udelukkende til vandplejearbejdet i Storå-systemet. Midlerne bruges, hvor de gør mest nytte, og de er dermed til gavn for især laks, ørred og stalling. Enhver forbedring af vandmiljøet kommer også mange andre arter af fisk, insekter, fugle og planter til gavn. Dette arbejde udføres i høj grad af frivillige, der holder af vandmiljøet i Storå-systemet og gerne lægger timer i at forbedre det, skriver sammenslutningen på sin hjemmeside og tilføjer en opfordring:

– Skulle man have lyst til at deltage i dette arbejde, uanset om man er medlem af en forening eller ej, kan man melde sig på Facebook-siden: Stenbiderne - vandløbsrestaurering i Storå-systemet. Her er plads til alle, og humøret er højt.

Storå (1) Du skal have Storå-kortet, hvis du fisker på den strækning, der er markeret med blåt på kortet.

Her kan du købe kortet
Du skal købe Storå-kortet, hvis du vil fiske i den del af Storå, der betegnes som primært laksevand. Det vil sige strækningen fra Ringvejen i Holstebro ud til udløbet i Nissum Fjord. Fisker du i andre dele af å-systemet, behøver du ikke købe kortet.

Du kan købe Storå-kortet her.